Taylor Swift – Lover şarkı sözleri türkçe çeviri

We can leave the Christmas lights up ‘til January
Noel ışıklarını ocak ayına kadar açık tutabiliriz.
This is our place, we make the rules
Burası bizim yerimiz, kuralları biz koyarız
And there’s a dazzling haze
Ve parlak bir sis var
A mysterious way
Gizemli bir yol
About you, dear
Senin hakkında canım
Have I known you 20 seconds
Seni yirmi saniye tanıyor muyum
Or 20 years?
Veya yirmi yıl?

Can I go where you go?
Gittiğin yere gidebilir miyim?
Can we always be this close?
Her zaman bu kadar yakın olabilir miyiz?
Forever and ever
Sonsuza dek
And take me out
Ve beni dışarı çıkar
Take me home
Beni eve götür
You’re my, my, my, my
sen benim
Lover
Sevgili

We can let our friends crash in the living room
Arkadaşlarımızın oturma odasında bir ses çıkarmasına izin verebiliriz.
This is our place, we make the call
Burası bizim yerimiz, çağrı yapalım
And I’m highly suspicious
Ve ben çok şüpheliyim
That everyone who sees you wants you
Seni gören herkes seni istiyor
I’ve loved you 3 summers now, honey
Şimdi seni üç yaz sevdim
But I want them all
Ama hepsini istiyorum

Can I go where you go?
Gittiğin yere gidebilir miyim?
Can we always be this close?
Her zaman bu kadar yakın olabilir miyiz?
Forever and ever
Sonsuza dek
Take me out
Beni dışarı çıkar
And take me home (forever and ever)
Ve beni eve götür (sonsuza dek
You’re my, my, my, my
sen benim
Lover
Sevgili

Ladies and gentlemen
Bayanlar ve Baylar
Will you please stand
Lütfen ayağa kalkar mısın
With every guitar string scar on my hand
Elimdeki her gitar teli iziyle
I take this magnetic force of a man
Bir erkeğin bu manyetik gücünü alıyorum
To be my lover
Benim sevgilim olmak

My heart’s been borrowed
Kalbim ödünç alındı
And yours has been blue
Ve kalbin mavi
All’s well that ends well
İyi olan her şey iyi biter
To end up with you
Seninle olmak için
Swear to be overdramatic and true
Overdramatic ve gerçek olmak için yemin
To my lover
Sevgilime

And you’ll save all your dirtiest jokes for me
Ve benim için en pis şakalarını kurtaracaksın.
And at every table
Ve her masada
I’ll save you a seat, lover
Sana bir koltuk rezerve edeceğim canım

Can I go where you go?
Gittiğin yere gidebilir miyim?
And can we always be this close
Ve her zaman bu kadar yakın olabilir miyiz
Forever and ever
Sonsuza dek
And I take me out
Ve beni dışarı çıkardım
And take me home (forever and ever)
Ve beni eve götür (sonsuza dek
You’re my, my, my, my
sen benim
Oh, you’re my, my, my, my
Sen benim
Darling you’re my, my, my, my
Sevgilim sen benim
Lover
Sevgili