Taylor Swift – Lover Songtekst Vertaling in Nederlands

We can leave the Christmas lights up ‘til January
We kunnen de kerstverlichting tot januari open hebben
This is our place, we make the rules
Dit is onze plaats, we maken de regels
And there’s a dazzling haze
En er is een heldere mist
A mysterious way
Een mysterieuze manier
About you, dear
Over jou, schat
Have I known you 20 seconds
Ken ik je twintig seconden
Or 20 years?
Of twintig jaar?

Can I go where you go?
Mag ik gaan waar je heen gaat?
Can we always be this close?
Kunnen we altijd zo dichtbij zijn?
Forever and ever
Voor eeuwig en altijd
And take me out
En haal me eruit
Take me home
Breng me naar huis
You’re my, my, my, my
jij bent mijn
Lover
Minnaar

We can let our friends crash in the living room
We kunnen onze vrienden laten lawaai maken in de woonkamer
This is our place, we make the call
Dit is onze plaats, we bellen
And I’m highly suspicious
En ik ben erg achterdochtig
That everyone who sees you wants you
Iedereen die je ziet, wil je
I’ve loved you 3 summers now, honey
Ik heb nu drie zomers van je gehouden
But I want them all
Maar ik wil ze allemaal

Can I go where you go?
Mag ik gaan waar je heen gaat?
Can we always be this close?
Kunnen we altijd zo dichtbij zijn?
Forever and ever
Voor eeuwig en altijd
Take me out
Haal me eruit
And take me home (forever and ever)
En breng me naar huis (voor altijd en altijd)
You’re my, my, my, my
jij bent mijn
Lover
Minnaar

Ladies and gentlemen
Dames en heren
Will you please stand
Wil je alsjeblieft gaan staan
With every guitar string scar on my hand
Met elk gitaarsnaarlitteken op mijn hand
I take this magnetic force of a man
Ik neem deze magnetische kracht van een man
To be my lover
Om mijn geliefde te zijn

My heart’s been borrowed
Mijn hart is geleend
And yours has been blue
En je hart is blauw geweest
All’s well that ends well
Eind goed, al goed
To end up with you
Om bij jou te eindigen
Swear to be overdramatic and true
Zweer overdramatisch en waar te zijn
To my lover
Aan mijn geliefde

And you’ll save all your dirtiest jokes for me
En je zult al je smerige grappen voor me bewaren
And at every table
En aan elke tafel
I’ll save you a seat, lover
Ik zal je een stoel reserveren, schat

Can I go where you go?
Mag ik gaan waar je heen gaat?
And can we always be this close
En kunnen we altijd zo dichtbij zijn
Forever and ever
Voor eeuwig en altijd
And I take me out
En ik haal me eruit
And take me home (forever and ever)
En breng me naar huis (voor altijd en altijd)
You’re my, my, my, my
jij bent mijn
Oh, you’re my, my, my, my
Oh, jij bent mijn
Darling you’re my, my, my, my
Schat je bent mijn
Lover
Minnaar