Taylor Swift – Miss Americana şarkı sözleri türkçe çeviri

“Taylor Swift – Miss Americana & The Heartbreak Prince”

You know I adore you, I’m crazier for you
Biliyorsun sana tapıyorum, senin için çılgınım
Than I was at 16, lost in a film scene
16 yaşındaydım, film sahnesinde kayboldum
Waving homecoming queens, marching band playing
Mezuniyet kraliçelerini sallamak, grup çalmaktan yürümek
I’m lost in the lights
Işıklarda kayboldum
American glory faded before me
Amerikan zafer benden önce soldu
Now I’m feeling hopeless, ripped up my prom dress
Şimdi umutsuz hissediyorum, dans elbisemi yedim
Running through rose thorns, I saw the scoreboard
Gül dikenlerinde koşarken, çetele gördüm
And ran for my life (Ah)
Ve hayatım için koştum

No cameras catch my pageant smile
Hiçbir kamera yarışmam gülüşümü yakalayamadı
I counted days, I counted miles
Günleri saydım, milleri saydım
To see you there, to see you there
Seni orada görmek, orada görmek için
It’s been a long time coming, but
Çok uzun zaman oldu ama

It’s you and me, that’s my whole world
Sen ve ben, bütün dünyam
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl” (Okay)
Koridorda fısıldıyorlar, “O kötü bir kız”
The whole school is rolling fake dice
Bütün okul sahte zar oynuyor
You play stupid games, you win stupid prizes
Aptal oyunlar oynarsın, aptal ödüller kazanırsın
It’s you and me, there’s nothing like this
Sen ve ben, böyle bir şey yok
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Amerikanı özledim ve yürek kırıcı prens
We’re so sad, we paint the town blue
çok üzgünüz, kasabayı mavi boyayalım
Voted most likely to run away with you
Oy verilmiş en büyük olasılıkla sizinle kaçmak

My team is losing, battered and bruising
Takımım kaybediyor, hırpalanmış ve morarıyor
I see the high fives between the bad guys
Kötü adamlar arasında yüksek beşler görüyorum
Leave with my head hung, you are the only one
Kafam kapalıyken bırak, tek kişi sensin
Who seems to care
Kim önemsiyor
American stories burning before me
Amerikan hikayeleri benden önce yanan
I’m feeling helpless, the damsels are depressed
Çaresiz hissediyorum, evli olmayan kadınlar depresyonda
Boys will be boys then, where are the wise men?
Erkekler daha sonra erkekler olacak, bilge adamlar nerede?
Darling, I’m scared (Ah)
Sevgilim, korkuyorum

No cameras catch my muffled cries
Hiçbir kamera boğulmuş ağlarıma yetişmiyor
I counted days, I counted miles
Günleri saydım, milleri saydım
To see you there, to see you there
Seni orada görmek, orada görmek için
And now the storm is coming, but
Ve şimdi fırtına geliyor, ama

It’s you and me, that’s my whole world
Sen ve ben, bütün dünyam
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl” (Okay)
Koridorda fısıldıyorlar, “O kötü, kötü bir kız”
The whole school is rolling fake dice
Bütün okul sahte zar oynuyor
You play stupid games, you win stupid prizes
Aptal oyunlar oynarsın, aptal ödüller kazanırsın
It’s you and me, there’s nothing like this
Sen ve ben, böyle bir şey yok
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Amerikanı özledim ve yürek kırıcı prens
We’re so sad, we paint the town blue
çok üzgünüz, kasabayı mavi boyayalım
Voted most likely to run away with you
Oy verilmiş en büyük olasılıkla sizinle kaçmak

And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten savaşmak istemiyorum.
‘Cause nobody’s gonna (Win), I think you should come home
çünkü kimse kazanmayacak, bence eve gelmelisin
And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten savaşmak istemiyorum.
‘Cause nobody’s gonna (Win), I think you should come home
çünkü kimse kazanmayacak, bence eve gelmelisin
And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten savaşmak istemiyorum.
‘Cause nobody’s gonna (Win), I just think you should know
çünkü kimse kazanmayacak, sadece bilmen gerektiğini düşünüyorum
And I’ll never let you (Go) ’cause I know this is a (Fight)
Ve asla gitmene izin vermeyeceğim çünkü bunun bir kavga olduğunu biliyorum
That someday we’re gonna (Win)
Bir gün biz kazanacağız

It’s you and me, that’s my whole world
Sen ve ben, bütün dünyam
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl”
Koridorda fısıldıyorlar, “O kötü, kötü bir kız”
Oh, I just thought you should know (You should know)
Bilmen gerektiğini düşündüm.
It’s you and me, there’s nothing like this (Like this)
Sen ve ben, böyle bir şey yok
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Amerikanı özledim ve yürek kırıcı prens
We’re so sad, we paint the town blue (Paint it blue)
çok üzgünüz, kasabayı mavi boyayalım
Voted most likely to run away with you
En çok seninle kaçmak için oy kullandım

And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten savaşmak istemiyorum.
‘Cause nobody’s gonna (Win), I think you should come home
çünkü kimse kazanmayacak, bence eve gelmelisin
And I’ll never let you (Go) ’cause I know this is a (Fight)
Ve asla gitmene izin vermeyeceğim çünkü bunun bir kavga olduğunu biliyorum
That someday we’re gonna (Win), just thought you should know
Bir gün kazanacağız, bilmen gerektiğini düşündüm.

It’s you and me, that’s my whole world
Sen ve ben, bütün dünyam
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl”
Koridorda fısıldıyorlar, “O kötü bir kız”
“She’s a bad, bad girl”
“O kötü bir kız”