Taylor Swift – Miss Americana Songtekst Vertaling in Nederlands

“Taylor Swift – Miss Americana & The Heartbreak Prince”

You know I adore you, I’m crazier for you
Je weet dat ik je aanbid, ik ben gekker voor je
Than I was at 16, lost in a film scene
Ik was 16 jaar oud, verdwaald in een filmscène
Waving homecoming queens, marching band playing
Wuivende koninginnen, marcherende band spelen
I’m lost in the lights
Ik ben verloren in het licht
American glory faded before me
Amerikaanse glorie vervaagde voor mij
Now I’m feeling hopeless, ripped up my prom dress
Nu voel ik me hopeloos, ik scheurde mijn dansjurk
Running through rose thorns, I saw the scoreboard
Ik liep door de doornen van rozen en zag het scorebord
And ran for my life (Ah)
En rende voor mijn leven

No cameras catch my pageant smile
Geen camera’s vangen mijn glimlach op
I counted days, I counted miles
Ik telde dagen, ik telde mijlen
To see you there, to see you there
Om je daar te zien, om je daar te zien
It’s been a long time coming, but
Het is lang geleden, maar

It’s you and me, that’s my whole world
Jij en ik, dat is mijn hele wereld
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl” (Okay)
Ze fluisteren in de gang: “Ze is een stoute meid”
The whole school is rolling fake dice
De hele school speelt nep dobbelstenen
You play stupid games, you win stupid prizes
Je speelt domme spellen, je wint domme prijzen
It’s you and me, there’s nothing like this
Jij en ik, er is niets zoals dit
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Miss American en de liefdesverdrietprins
We’re so sad, we paint the town blue
we zijn zo verdrietig, we schilderen de stad blauw
Voted most likely to run away with you
Gestemd waarschijnlijk weg te rennen met jou

My team is losing, battered and bruising
Mijn team verliest, is gehavend en heeft blauwe plekken
I see the high fives between the bad guys
Ik zie de high fives tussen de slechteriken
Leave with my head hung, you are the only one
Ga weg met mijn hoofd opgehangen, jij bent de enige
Who seems to care
Wie lijkt er om te geven
American stories burning before me
Amerikaanse verhalen branden voor mij
I’m feeling helpless, the damsels are depressed
Ik voel me hulpeloos, de ongetrouwde vrouwen zijn depressief
Boys will be boys then, where are the wise men?
Jongens worden dan jongens, waar zijn de wijzer mannen?
Darling, I’m scared (Ah)
Schat, ik ben bang

No cameras catch my muffled cries
Geen camera’s vangen mijn gedempte kreten
I counted days, I counted miles
Ik telde dagen, ik telde mijlen
To see you there, to see you there
Om je daar te zien, om je daar te zien
And now the storm is coming, but
En nu komt de storm, maar

It’s you and me, that’s my whole world
Jij en ik, dat is mijn hele wereld
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl” (Okay)
Ze fluisteren in de gang: “Ze is een slechte, slechte meid”
The whole school is rolling fake dice
De hele school speelt nep dobbelstenen
You play stupid games, you win stupid prizes
Je speelt domme spellen, je wint domme prijzen
It’s you and me, there’s nothing like this
Jij en ik, er is niets zoals dit
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Miss American en de liefdesverdrietprins
We’re so sad, we paint the town blue
we zijn zo verdrietig, we schilderen de stad blauw
Voted most likely to run away with you
Gestemd waarschijnlijk weg te rennen met jou

And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
En ik wil niet dat je gaat, ik wil niet echt vechten
‘Cause nobody’s gonna (Win), I think you should come home
omdat niemand gaat winnen, ik denk dat je naar huis moet komen
And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
En ik wil niet dat je gaat, ik wil niet echt vechten
‘Cause nobody’s gonna (Win), I think you should come home
omdat niemand gaat winnen, ik denk dat je naar huis moet komen
And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
En ik wil niet dat je gaat, ik wil niet echt vechten
‘Cause nobody’s gonna (Win), I just think you should know
omdat niemand gaat winnen, ik denk dat je het gewoon moet weten
And I’ll never let you (Go) ’cause I know this is a (Fight)
En ik zal je nooit laten gaan omdat ik weet dat dit een gevecht is
That someday we’re gonna (Win)
Dat we op een dag zullen winnen

It’s you and me, that’s my whole world
Jij en ik, dat is mijn hele wereld
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl”
Ze fluisteren in de gang: “Ze is een slechte, slechte meid”
Oh, I just thought you should know (You should know)
Oh, ik dacht gewoon dat je het moest weten
It’s you and me, there’s nothing like this (Like this)
Jij en ik, er is niets zoals dit
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Miss American en de liefdesverdrietprins
We’re so sad, we paint the town blue (Paint it blue)
we zijn zo verdrietig, we schilderen de stad blauw
Voted most likely to run away with you
Ik ben hoogstwaarschijnlijk tot jou uitgeroepen

And I don’t want you to (Go), I don’t really wanna (Fight)
En ik wil niet dat je gaat, ik wil niet echt vechten
‘Cause nobody’s gonna (Win), I think you should come home
omdat niemand gaat winnen, ik denk dat je naar huis moet komen
And I’ll never let you (Go) ’cause I know this is a (Fight)
En ik zal je nooit laten gaan omdat ik weet dat dit een gevecht is
That someday we’re gonna (Win), just thought you should know
Dat we op een dag zullen winnen, ik dacht dat je het moest weten

It’s you and me, that’s my whole world
Jij en ik, dat is mijn hele wereld
They whisper in the hallway, “She’s a bad, bad girl”
Ze fluisteren in de gang: “Ze is een stoute meid”
“She’s a bad, bad girl”
“Ze is een stoute meid”