Taylor Swift – Paper Rings lời bài hát phiên âm tiếng việt

The moon is high
Trăng cao
Like your friends were the night that we first met
Cao như những người bạn của bạn vào đêm mà chúng ta gặp lần đầu
Went home and tried to stalk you on the internet
Về nhà và cố gắng liên lạc với bạn trên internet
Now I’ve read all of the books beside your bed
Bây giờ tôi đã đọc tất cả những cuốn sách bên cạnh giường của bạn
The wine is cold
Rượu lạnh
Like the shoulder that I gave you in the street
Giống như bờ vai mà anh dành cho em trên phố
Cat and mouse for a month or two or three
Mèo và chuột trong một hoặc hai hoặc ba tháng
Now I wake up in the night and watch you breathe
Bây giờ tôi thức dậy trong đêm và nhìn bạn thở

(Ayy)
(Chào)
Kiss me once ’cause you know I had a long night (Oh)
Hãy hôn tôi một lần vì bạn biết tôi đã có một đêm dài
Kiss me twice ’cause it’s gonna be alright (Uh)
Hôn tôi hai lần vì sẽ ổn thôi
Three times ’cause I’ve waited my whole life (1, 2, 1, 2, 3, 4)
Ba lần vì tôi đã chờ đợi cả đời (một, hai, một, hai, ba, bốn)

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Tôi thích những thứ sáng bóng, nhưng tôi sẽ cưới bạn bằng những chiếc nhẫn giấy
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn
I hate accidents except when we went from friends to this
Tôi ghét tai nạn, ngoại trừ tai nạn này, nơi chúng tôi gặp nhau và trở thành tình nhân
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn
Paper rings and picture frames and dirty dreams
Nhẫn giấy và khung tranh và những giấc mơ bẩn thỉu
Oh, you’re the one I want
Ồ, bạn là người tôi muốn

In the winter, in the icy outdoor pool
Vào mùa đông, trong hồ bơi ngoài trời băng giá
When you jumped in first, I went in too
Khi bạn nhảy vào trước, tôi cũng đi vào
I’m with you even if it makes me blue
Tôi với bạn ngay cả khi nó làm cho tôi màu xanh
Which takes me back
Điều đó đưa tôi trở lại
To the color that we painted your brother’s wall
Để màu mà chúng tôi vẽ trên tường của anh trai bạn
Honey, without all the exes, fights, and flaws
Em yêu, không có tất cả exes, chiến đấu và sai sót
We wouldn’t be standing here so proud, so
Chúng tôi sẽ không đứng ở đây rất tự hào, vì vậy

(Ayy)
(Chào)
Kiss you once ’cause I know you had a long night (Oh)
Hôn em một lần vì anh biết em đã có một đêm dài (Oh)
Kiss you twice ’cause it’s gonna be alright (Uh)
Hôn em hai lần vì sẽ ổn thôi (Uh)
Three times ’cause you waited your whole life (1, 2, 1, 2, 3, 4)
Ba lần vì bạn đã chờ đợi cả đời (một, hai, một, hai, ba, bốn)
Ah
Chào

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Tôi thích những thứ sáng bóng, nhưng tôi sẽ cưới bạn bằng những chiếc nhẫn giấy
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn
I hate accidents except when we went from friends to this
Tôi ghét tai nạn, ngoại trừ tai nạn này, nơi chúng tôi gặp nhau và trở thành tình nhân
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn
Paper rings and picture frames and dirty dreams
Nhẫn giấy và khung tranh và những giấc mơ bẩn thỉu
Oh, you’re the one I want
Ồ, bạn là người tôi muốn

I want to drive away with you
Tôi muốn lái xe đi với bạn
I want your complications too
Tôi cũng muốn sự phức tạp của bạn
I want your dreary Mondays
Tôi muốn thứ Hai buồn tẻ của bạn
Wrap your arms around me, baby boy
Vòng tay ôm em, bé trai
I want to drive away with you
Tôi muốn lái xe đi với bạn
I want your complications too
Tôi cũng muốn sự phức tạp của bạn
I want your dreary Mondays
Tôi muốn thứ Hai buồn tẻ của bạn
Wrap your arms around me, baby boy
Vòng tay ôm em, bé trai
Uh huh
À

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Tôi thích những thứ sáng bóng, nhưng tôi sẽ cưới bạn bằng những chiếc nhẫn giấy
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn, và
I hate accidents except when we went from friends to this
Tôi ghét tai nạn, ngoại trừ tai nạn này, nơi chúng tôi gặp nhau và trở thành tình nhân
Ah-ah, darling, you’re the one I want
Ah-ah, em yêu, anh là người em muốn
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Tôi thích những thứ sáng bóng, nhưng tôi sẽ cưới bạn bằng những chiếc nhẫn giấy
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn, và
I hate accidents except when we went from friends to this
Tôi ghét tai nạn, ngoại trừ tai nạn này, nơi chúng tôi gặp nhau và trở thành tình nhân
Uh huh, that’s right
hừ, đúng rồi
Darling, you’re the one I want, and
Em yêu, anh là người em muốn, và
Paper rings and picture frames and all my dreams
Nhẫn giấy và khung tranh và tất cả những giấc mơ của tôi
You’re the one I want, and
bạn là người tôi muốn, và
Paper rings and picture frames and all my dreams
Nhẫn giấy và khung tranh và tất cả những giấc mơ của tôi
Oh, you’re the one I want
Ồ, bạn là người tôi muốn

You’re the one I want, one I want
bạn là người tôi muốn, người tôi muốn
You’re the one I want, one I want
bạn là người tôi muốn, người tôi muốn