Taylor Swift – Paper Rings şarkı sözleri türkçe çeviri

The moon is high
Ay yüksek
Like your friends were the night that we first met
Arkadaşların gibi ilk tanıştığımız geceydi.
Went home and tried to stalk you on the internet
Eve gittim ve internette sana ulaşmaya çalıştım
Now I’ve read all of the books beside your bed
Şimdi yatağının yanındaki bütün kitapları okudum.
The wine is cold
Şarap soğuk
Like the shoulder that I gave you in the street
Sana sokakta verdiğim omuz gibi
Cat and mouse for a month or two or three
Bir ay veya iki veya üç ay boyunca kedi ve fare
Now I wake up in the night and watch you breathe
Şimdi geceleri uyanıyorum ve nefes almanı izliyorum

(Ayy)
(Hey)
Kiss me once ’cause you know I had a long night (Oh)
Beni bir kere öp çünkü uzun bir gece geçirdiğimi biliyorsun
Kiss me twice ’cause it’s gonna be alright (Uh)
Beni iki kez öp çünkü iyi olacak
Three times ’cause I’ve waited my whole life (1, 2, 1, 2, 3, 4)
Üç kere çünkü hayatım boyunca bekledim (bir, iki, bir, iki, üç, dört)

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Parlak şeyleri severim ama seninle kağıt yüzüklerle evlenirim.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin
I hate accidents except when we went from friends to this
Birbirimizle tanıştığımız ve sevgili olduğumuz bu kaza dışında kazalardan nefret ediyorum.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin
Paper rings and picture frames and dirty dreams
Kağıt halkalar ve resim çerçeveleri ve kirli rüyalar
Oh, you’re the one I want
Oh, istediğim sensin

In the winter, in the icy outdoor pool
Kışın, buzlu açık havuzda
When you jumped in first, I went in too
İlk atladığında ben de girdim.
I’m with you even if it makes me blue
Beni mavi yapsa bile seninleyim
Which takes me back
Bu beni geri alır
To the color that we painted your brother’s wall
Kardeşinin duvarına boyadığımız renge
Honey, without all the exes, fights, and flaws
Tatlım, bütün exes, kavga ve kusurları olmadan
We wouldn’t be standing here so proud, so
Burada durup böyle gurur duymazdık,

(Ayy)
(Hey)
Kiss you once ’cause I know you had a long night (Oh)
Seni bir kere öp çünkü uzun bir gecen olduğunu biliyorum (Oh)
Kiss you twice ’cause it’s gonna be alright (Uh)
Seni iki kere öptüm, çünkü her şey yoluna girecek.
Three times ’cause you waited your whole life (1, 2, 1, 2, 3, 4)
Üç kere çünkü bütün hayatını bekledin (bir, iki, bir, iki, üç, dört)
Ah
Hey

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Parlak şeyleri severim ama seninle kağıt yüzüklerle evlenirim.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin
I hate accidents except when we went from friends to this
Birbirimizle tanıştığımız ve sevgili olduğumuz bu kaza dışında kazalardan nefret ediyorum.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin
Paper rings and picture frames and dirty dreams
Kağıt halkalar ve resim çerçeveleri ve kirli rüyalar
Oh, you’re the one I want
Oh, istediğim sensin

I want to drive away with you
Seninle uzaklaşmak istiyorum
I want your complications too
Bende senin komplikasyonlarını istiyorum
I want your dreary Mondays
Senin donuk pazartesilerini istiyorum
Wrap your arms around me, baby boy
Kollarını etrafıma sar, bebeğim
I want to drive away with you
Seninle uzaklaşmak istiyorum
I want your complications too
Bende senin komplikasyonlarını istiyorum
I want your dreary Mondays
Senin donuk pazartesilerini istiyorum
Wrap your arms around me, baby boy
Kollarını etrafıma sar, bebeğim
Uh huh
HI-hı

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Parlak şeyleri severim ama seninle kağıt yüzüklerle evlenirim.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin, ve
I hate accidents except when we went from friends to this
Birbirimizle tanıştığımız ve sevgili olduğumuz bu kaza dışında kazalardan nefret ediyorum.
Ah-ah, darling, you’re the one I want
Ah-ah sevgilim, sen istediğim sensin
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Parlak şeyleri severim ama seninle kağıt yüzüklerle evlenirim.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin, ve
I hate accidents except when we went from friends to this
Birbirimizle tanıştığımız ve sevgili olduğumuz bu kaza dışında kazalardan nefret ediyorum.
Uh huh, that’s right
ha, doğru
Darling, you’re the one I want, and
Sevgilim, sen istediğim sensin, ve
Paper rings and picture frames and all my dreams
Kağıt halkalar ve resim çerçeveleri ve tüm hayallerim
You’re the one I want, and
sen istediğim sensin, ve
Paper rings and picture frames and all my dreams
Kağıt halkalar ve resim çerçeveleri ve tüm hayallerim
Oh, you’re the one I want
Oh, istediğim sensin

You’re the one I want, one I want
istediğim sensin, istediğim sensin
You’re the one I want, one I want
istediğim sensin, istediğim sensin