Taylor Swift – Paper Rings Songtekst Vertaling in Nederlands

The moon is high
De maan is hoog
Like your friends were the night that we first met
Hoog alsof je vrienden waren in de nacht dat we elkaar voor het eerst ontmoetten
Went home and tried to stalk you on the internet
Ging naar huis en probeerde je op internet te bereiken
Now I’ve read all of the books beside your bed
Nu heb ik alle boeken naast je bed gelezen
The wine is cold
De wijn is koud
Like the shoulder that I gave you in the street
Zoals de schouder die ik je op straat gaf
Cat and mouse for a month or two or three
Kat en muis voor een maand of twee of drie
Now I wake up in the night and watch you breathe
Nu word ik ‘s nachts wakker en zie ik je ademen

(Ayy)
(Hallo)
Kiss me once ’cause you know I had a long night (Oh)
Kus me eens omdat je weet dat ik een lange nacht heb gehad
Kiss me twice ’cause it’s gonna be alright (Uh)
Kus me twee keer omdat het goed komt
Three times ’cause I’ve waited my whole life (1, 2, 1, 2, 3, 4)
Drie keer omdat ik mijn hele leven heb gewacht (een, twee, een, twee, drie, vier)

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ik hou van glimmende dingen, maar ik zou met je trouwen met papieren ringen
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil
I hate accidents except when we went from friends to this
Ik haat ongelukken, behalve dit ongeluk waarbij we elkaar ontmoetten en minnaars werden
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil
Paper rings and picture frames and dirty dreams
Papieren ringen en fotolijsten en vuile dromen
Oh, you’re the one I want
Oh, jij bent degene die ik wil

In the winter, in the icy outdoor pool
In de winter in het ijzige buitenzwembad
When you jumped in first, I went in too
Toen je erin sprong, ging ik ook naar binnen
I’m with you even if it makes me blue
Ik ben bij je, zelfs als ik er blauw van word
Which takes me back
Dat brengt me terug
To the color that we painted your brother’s wall
Naar de kleur die we op de muur van je broer hebben geschilderd
Honey, without all the exes, fights, and flaws
Honing, zonder alle exen, gevechten en gebreken
We wouldn’t be standing here so proud, so
We zouden hier niet zo trots op staan, dus

(Ayy)
(Hallo)
Kiss you once ’cause I know you had a long night (Oh)
Kus je eens omdat ik weet dat je een lange nacht hebt gehad (Oh)
Kiss you twice ’cause it’s gonna be alright (Uh)
Kus je twee keer omdat het goed komt (Uh)
Three times ’cause you waited your whole life (1, 2, 1, 2, 3, 4)
Drie keer omdat je je hele leven hebt gewacht (een, twee, een, twee, drie, vier)
Ah
Hallo

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ik hou van glimmende dingen, maar ik zou met je trouwen met papieren ringen
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil
I hate accidents except when we went from friends to this
Ik haat ongelukken, behalve dit ongeluk waarbij we elkaar ontmoetten en minnaars werden
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil
Paper rings and picture frames and dirty dreams
Papieren ringen en fotolijsten en vuile dromen
Oh, you’re the one I want
Oh, jij bent degene die ik wil

I want to drive away with you
Ik wil met je wegrijden
I want your complications too
Ik wil ook jouw complicaties
I want your dreary Mondays
Ik wil je saaie maandag
Wrap your arms around me, baby boy
Sla je armen om me heen, babyjongen
I want to drive away with you
Ik wil met je wegrijden
I want your complications too
Ik wil ook jouw complicaties
I want your dreary Mondays
Ik wil je saaie maandag
Wrap your arms around me, baby boy
Sla je armen om me heen, babyjongen
Uh huh
Uh Huh

I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ik hou van glimmende dingen, maar ik zou met je trouwen met papieren ringen
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil, en
I hate accidents except when we went from friends to this
Ik haat ongelukken, behalve dit ongeluk waarbij we elkaar ontmoetten en minnaars werden
Ah-ah, darling, you’re the one I want
Ah-ah, schat, jij bent degene die ik wil
I like shiny things, but I’d marry you with paper rings
Ik hou van glimmende dingen, maar ik zou met je trouwen met papieren ringen
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil, en
I hate accidents except when we went from friends to this
Ik haat ongelukken, behalve dit ongeluk waarbij we elkaar ontmoetten en minnaars werden
Uh huh, that’s right
he, dat klopt
Darling, you’re the one I want, and
Schat, jij bent degene die ik wil, en
Paper rings and picture frames and all my dreams
Papieren ringen en fotolijsten en al mijn dromen
You’re the one I want, and
jij bent degene die ik wil, en
Paper rings and picture frames and all my dreams
Papieren ringen en fotolijsten en al mijn dromen
Oh, you’re the one I want
Oh, jij bent degene die ik wil

You’re the one I want, one I want
jij bent degene die ik wil, degene die ik wil
You’re the one I want, one I want
jij bent degene die ik wil, degene die ik wil