Taylor Swift – Soon You’ll Get Better dalszöveg fordítás magyarul

The buttons of my coat were tangled in my hair
A kabátom gombjai összegabalyodtak a hajamban
In doctor’s office lighting, I didn’t tell you I was scared
Az orvosi rendelő világításánál nem mondtam, hogy félek
That was the first time we were there
Ez volt az első alkalom, amikor ott voltunk
Holy orange bottles, each night, I pray to you
Szent narancssárga palackok, minden este imádkozom neked
Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too
A kétségbeesett emberek hitüket találják, tehát most imádkozom Jézus iránt is
And I say to you
És mondom neked

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
hamarosan jobb lesz
‘Cause you have to
mert meg kell

I know delusion when I see it in the mirror
Ismerem a tüneteket, amikor a tükörben látom
You like the nicer nurses, you make the best of a bad deal
Szereted a kedvesebb ápolókat, és a legkedvezőbb dolgot hozza a rossz ügyből
I just pretend it isn’t real
Csak úgy teszek, mintha nem valódi
I’ll paint the kitchen neon, I’ll brighten up the sky
A konyhai neont festem, felragyogom az eget
I know I’ll never get it, there’s not a day that I won’t try
Tudom, hogy soha nem fogom megkapni, nincs olyan nap, amikor nem próbálkoznék
And I say to you
És mondom neked

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
hamarosan jobb lesz
‘Cause you have to
mert meg kell

And I hate to make this all about me
Utálom, hogy mindez rólam szóljon
But who am I supposed to talk to?
De kivel kellene beszélnem?
What am I supposed to do
Mit kellene tennem
If there’s no you?
Ha nincs te?

This won’t go back to normal, if it ever was
Ez nem tér vissza a normálhoz
It’s been years of hoping, and I keep saying it because
Évek óta remélem, és ezt mindig mondom
‘Cause I have to
mert meg kell tennem

Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better
jobb leszel
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
hamarosan jobb lesz
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Hamarosan javulni fogsz
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
hamarosan jobb lesz
‘Cause you have to
mert meg kell