Taylor Swift – Soon You’ll Get Better şarkı sözleri türkçe çeviri

The buttons of my coat were tangled in my hair
Ceketimin düğmeleri saçlarımda dolandı
In doctor’s office lighting, I didn’t tell you I was scared
Doktorun ofis aydınlatmasında, korktuğumu söylemedim.
That was the first time we were there
İlk defa oradaydık
Holy orange bottles, each night, I pray to you
Kutsal portakal şişeleri, her gece sana dua ediyorum
Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too
Çaresiz insanlar inanç buluyor, ben de şimdi İsa’ya dua ediyorum
And I say to you
Ve sana söylüyorum

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
yakında daha iyi olacaksın
‘Cause you have to
çünkü zorundasın

I know delusion when I see it in the mirror
Aynada gördüğümde semptomları biliyorum
You like the nicer nurses, you make the best of a bad deal
Daha iyi hemşireleri seviyorsun, kötü bir anlaşmadan en iyisini yapıyorsun
I just pretend it isn’t real
Sadece gerçek değil gibi davrandım
I’ll paint the kitchen neon, I’ll brighten up the sky
Mutfak neonunu boyayacağım, gökyüzünü aydınlatacağım
I know I’ll never get it, there’s not a day that I won’t try
Asla elde edemeyeceğimi biliyorum, denemeyeceğim bir gün yok.
And I say to you
Ve sana söylüyorum

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
yakında daha iyi olacaksın
‘Cause you have to
çünkü zorundasın

And I hate to make this all about me
Ve benimle ilgili her şeyi yapmaktan nefret ediyorum
But who am I supposed to talk to?
Ama kiminle konuşmam gerekiyor?
What am I supposed to do
Ne yapmam gerekiyor
If there’s no you?
Eğer sen yoksan?

This won’t go back to normal, if it ever was
Bu normale dönmeyecek
It’s been years of hoping, and I keep saying it because
Yıllardı umut ediyordum ve söylemeye devam ediyorum çünkü
‘Cause I have to
çünkü zorundayım

Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better
daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Yakında daha iyi olacaksın
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
yakında daha iyi olacaksın
‘Cause you have to
çünkü zorundasın