Taylor Swift – Soon You’ll Get Better Songtekst Vertaling in Nederlands

The buttons of my coat were tangled in my hair
De knopen van mijn jas zaten verstrikt in mijn haar
In doctor’s office lighting, I didn’t tell you I was scared
In de verlichting van de dokter zei ik niet dat ik bang was
That was the first time we were there
Dat was de eerste keer dat we er waren
Holy orange bottles, each night, I pray to you
Heilige sinaasappelflessen, elke avond bid ik tot u
Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too
Wanhopige mensen vinden geloof, dus nu bid ik ook tot Jezus
And I say to you
En ik zeg het je

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
je wordt snel beter
‘Cause you have to
omdat je moet

I know delusion when I see it in the mirror
Ik ken de symptomen als ik het in de spiegel zie
You like the nicer nurses, you make the best of a bad deal
Je houdt van de leukere verpleegsters, je maakt het beste van een slechte deal
I just pretend it isn’t real
Ik doe gewoon alsof het niet echt is
I’ll paint the kitchen neon, I’ll brighten up the sky
Ik zal de keuken neon schilderen, ik zal de lucht opvrolijken
I know I’ll never get it, there’s not a day that I won’t try
Ik weet dat ik het nooit zal krijgen, er is geen dag die ik niet zal proberen
And I say to you
En ik zeg het je

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
je wordt snel beter
‘Cause you have to
omdat je moet

And I hate to make this all about me
En ik haat het om dit allemaal over mij te maken
But who am I supposed to talk to?
Maar met wie moet ik praten?
What am I supposed to do
Wat moet ik doen
If there’s no you?
Als jij er niet bent?

This won’t go back to normal, if it ever was
Dit zal niet meer normaal worden
It’s been years of hoping, and I keep saying it because
Het is jaren van hoop geweest en ik blijf het zeggen omdat
‘Cause I have to
omdat ik moet

Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better
je zal beter worden
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
je wordt snel beter
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Binnenkort zul je beter worden
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
je wordt snel beter
‘Cause you have to
omdat je moet