Taylor Swift – the 1 Songtekst Vertaling Nederlands

the 1 Songtekst Vertaling

I’m doing good, I’m on some new sh*t
Ik doe het goed, ik ben bezig met een nieuw nutteloos iets
Been saying “yes” instead of “no”
Zeg “ja” in plaats van “nee”
I thought I saw you at the bus stop, I didn’t though
Ik dacht dat ik je bij de bushalte zag, maar dat deed ik niet
I hit the ground running each night
Ik raakte elke avond de grond aan het rennen
I hit the Sunday matinée
Ik raakte de zondagse matinée
You know the greatest films of all time were never made
Je weet dat de beste films aller tijden nooit zijn gemaakt

I guess you never know, never know
Ik denk dat je het nooit weet, nooit weet
And if you wanted me, you really should’ve showed
En als je me wilde, had je het echt moeten laten zien
And if you never bleed, you’re never gonna grow
En als je nooit bloedt, zul je nooit groeien
And it’s alright now
En nu is het goed

But we were something, don’t you think so?
Maar we waren iets, denk je niet?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Roaring twenties, penningen in het zwembad gooien
And if my wishes came true
En als mijn wensen uitkwamen
It would’ve been you
Jij zou het zijn geweest
In my defense, I have none
Ter verdediging heb ik er geen
For never leaving well enough alone
Om nooit alleen genoeg weg te gaan
But it would’ve been fun
Maar het zou leuk zijn geweest
If you would’ve been the one
Als jij degene was geweest
(Ooh)
(Oh)

I had this dream you’re doing cool sh*t
Ik had deze droom dat je coole dingen doet
Having adventures on your own
Zelf avonturen beleven
You meet some woman on the internet and take her home
Je ontmoet een vrouw op internet en neemt haar mee naar huis
We never painted by the numbers, baby
We hebben nooit geschilderd door de cijfers, schat
But we were making it count
Maar we lieten het tellen
You know the greatest loves of all time are over now
Je weet dat de grootste liefdes aller tijden nu voorbij zijn
I guess you never know, never know
Ik denk dat je het nooit weet, nooit weet
And it’s another day waking up alone
En het is weer een dag alleen wakker worden

But we were something, don’t you think so?
Maar we waren iets, denk je niet?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Roaring twenties, penningen in het zwembad gooien
And if my wishes came true
En als mijn wensen uitkwamen
It would’ve been you
Jij zou het zijn geweest
In my defense, I have none
Ter verdediging heb ik er geen
For never leaving well enough alone
Om nooit alleen genoeg weg te gaan
But it would’ve been fun
Maar het zou leuk zijn geweest
If you would’ve been the one
Als jij degene was geweest

I, I, I persist and resist the temptation to ask you
Ik houd vol en weersta de verleiding om het je te vragen
If one thing had been different
Als één ding anders was geweest
Would everything be different today?
Zou alles vandaag anders zijn?

We were something, don’t you think so?
We waren iets, denk je niet?
Rosé flowing with your chosen family
Rosé stroomt met de door u gekozen familie
And it would’ve been sweet
En het zou lief zijn geweest
If it could’ve been me
Als ik het had kunnen zijn
In my defense, I have none
Ter verdediging heb ik er geen
For digging up the grave another time
Om het graf een andere keer op te graven
But it would’ve been fun
Maar het zou leuk zijn geweest
If you would’ve been the one
Als jij degene was geweest
(Ooh)
(Oh)