Taylor Swift – the 1 Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

the 1 Tekst Piosenki Tłumaczenie

I’m doing good, I’m on some new sh*t
Robię dobrze, jestem na jakiejś nowej, bezużytecznej rzeczy
Been saying “yes” instead of “no”
Mówię „tak” zamiast „nie”
I thought I saw you at the bus stop, I didn’t though
Myślałem, że widziałem cię na przystanku autobusowym, chociaż nie
I hit the ground running each night
Każdej nocy uderzam o ziemię
I hit the Sunday matinée
Trafiłem w niedzielny poranek
You know the greatest films of all time were never made
Wiesz, że najwspanialsze filmy wszechczasów nigdy nie powstały

I guess you never know, never know
Chyba nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo
And if you wanted me, you really should’ve showed
A jeśli mnie chciałeś, naprawdę powinieneś był się wykazać
And if you never bleed, you’re never gonna grow
A jeśli nigdy nie krwawisz, nigdy nie urosniesz
And it’s alright now
I teraz jest w porządku

But we were something, don’t you think so?
Ale byliśmy czymś, nie sądzisz?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Ryczące dwudziestki, wrzucanie monet do basenu
And if my wishes came true
I jeśli moje życzenia się spełnią
It would’ve been you
To byłbyś ty
In my defense, I have none
W mojej obronie nie mam żadnego
For never leaving well enough alone
Za to, że nigdy nie zostawiasz wystarczająco dobrze w spokoju
But it would’ve been fun
Ale byłoby fajnie
If you would’ve been the one
Gdybyś był tym jedynym
(Ooh)
(O)

I had this dream you’re doing cool sh*t
Śniło mi się, że robisz fajne rzeczy
Having adventures on your own
Własne przygody
You meet some woman on the internet and take her home
Spotykasz jakąś kobietę w internecie i zabierasz ją do domu
We never painted by the numbers, baby
Nigdy nie malowaliśmy liczbami, kochanie
But we were making it count
Ale liczyliśmy na to
You know the greatest loves of all time are over now
Wiesz, że największe miłości wszechczasów minęły
I guess you never know, never know
Chyba nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo
And it’s another day waking up alone
I to kolejny dzień budzenia się samotnie

But we were something, don’t you think so?
Ale byliśmy czymś, nie sądzisz?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Ryczące dwudziestki, wrzucanie monet do basenu
And if my wishes came true
I jeśli moje życzenia się spełnią
It would’ve been you
To byłbyś ty
In my defense, I have none
W mojej obronie nie mam żadnego
For never leaving well enough alone
Za to, że nigdy nie wychodzisz wystarczająco dobrze samemu
But it would’ve been fun
Ale byłoby fajnie
If you would’ve been the one
Gdybyś był tym jedynym

I, I, I persist and resist the temptation to ask you
Upieram się i opieram pokusie, by cię o to zapytać
If one thing had been different
Gdyby jedna rzecz była inna
Would everything be different today?
Czy dzisiaj wszystko wyglądałoby inaczej?

We were something, don’t you think so?
Byliśmy czymś, nie sądzisz?
Rosé flowing with your chosen family
Różowe płynące z wybraną rodziną
And it would’ve been sweet
I byłoby słodko
If it could’ve been me
Gdybym to mógł być ja
In my defense, I have none
W mojej obronie nie mam żadnego
For digging up the grave another time
Za odkopanie grobu innym razem
But it would’ve been fun
Ale byłoby fajnie
If you would’ve been the one
Gdybyś był tym jedynym
(Ooh)
(O)