Taylor Swift – The Archer dalszöveg fordítás magyarul

Combat, I’m ready for combat
harc, kész vagyok a harcra
I say I don’t want that, but what if I do?
Azt mondom, nem akarom ezt, de mi van, ha csinálom?
‘Cause cruelty wins in the movies
mert a kegyetlenség nyer a filmekben
I’ve got a hundred thrown-out speeches I almost said to you
Száz beszédem van, amit mondtam neked

Easy they come, easy they go
Könnyen jönnek, könnyen mennek
I jump from the train, I ride off alone
Ugrás a vonatból, egyedül indulok
I never grew up, it’s getting so old
Soha nem nőttem fel, annyira öreg
Help me hold on to you
Segíts nekem tartani

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Én vagyok az íjász, én vagyok a zsákmány
Who could ever leave me, darling
Ki valaha is elhagyhatott, drágám
But who could stay?
De ki maradhat?

Dark side, I search for your dark side
A sötét oldal, keresem a sötét oldalát
But what if I’m alright, right, right, right here?
De mi van, ha rendben vagyok, igaz?
And I cut off my nose just to spite my face
És én megszakítottam az orromat, csak azért, hogy az arcod ellenére
Then I hate my reflection for years and years
Aztán utálom az elmélkedésemet évek óta

I wake in the night, I pace like a ghost
Éjszaka felébredek, mint egy szellem
The room is on fire, invisible smoke
A szoba tűzön, láthatatlan füst
And all of my heroes die all alone
És minden hősem meghal
Help me hold on to you
Segíts nekem tartani

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Én vagyok az íjász, én vagyok a zsákmány
Screaming, who could ever leave me, darling
Kiabálva, aki valaha is elhagyhatott, drágám
But who could stay?
De ki maradhat?
(I see right through me, I see right through me)
(Látom rajtam keresztül, látom rajtam keresztül)

‘Cause they see right through me
mert rám néznek
They see right through me
Jól látszanak rajtam
They see right through
Jól látják
Can you see right through me?
Láthatsz rajtam keresztül?
They see right through
Jól látják
They see right through me
Jól látszanak rajtam
I see right through me
Látom rajtam keresztül
I see right through me
Látom rajtam keresztül

All the king’s horses, all the king’s men
A király minden lova, a király minden embere
Couldn’t put me together again
Nem tudtam újra összeállítani
‘Cause all of my enemies started out friends
mert minden ellenségem megkezdte a barátokat
Help me hold on to you
Segíts nekem tartani

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Én vagyok az íjász, én vagyok a zsákmány
Who could ever leave me, darling
Ki valaha is elhagyhatott, drágám
But who could stay?
De ki maradhat?
(I see right through me, I see right through me)
(Látom rajtam keresztül, látom rajtam keresztül)
Who could stay?
Ki maradhat?
Who could stay?
Ki maradhat?
Who could stay?
Ki maradhat?
You could stay
Maradhatnál
You could stay
Maradhatnál

Combat, I’m ready for combat
harc, kész vagyok a harcra