Taylor Swift – The Archer şarkı sözleri türkçe çeviri

Combat, I’m ready for combat
kavga, kavgaya hazırım
I say I don’t want that, but what if I do?
İstemediğimi söylüyorum ama ya yaparsam?
‘Cause cruelty wins in the movies
çünkü zulüm filmlerde kazanıyor
I’ve got a hundred thrown-out speeches I almost said to you
Sana söylediğim yüzlerce konuşma var

Easy they come, easy they go
Kolay gelirler, kolay giderler
I jump from the train, I ride off alone
Trenden atlarım, yalnız giderim
I never grew up, it’s getting so old
Ben hiç büyümedim, yaşlanıyor
Help me hold on to you
Sana yardım etmeme yardım et

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Ben okçu oldum, av oldum
Who could ever leave me, darling
Beni kim terk edebilir ki sevgilim
But who could stay?
Ama kim kalabilir?

Dark side, I search for your dark side
Karanlık taraf, karanlık tarafını ararım.
But what if I’m alright, right, right, right here?
Ama ya tamam, tam buradayım?
And I cut off my nose just to spite my face
Ve sadece yüzümü kızdırmak için burnumu kestim
Then I hate my reflection for years and years
Sonra yıllarca yansımamdan nefret ediyorum

I wake in the night, I pace like a ghost
Geceleri uyanırım hayalet gibi koşarım
The room is on fire, invisible smoke
Oda yanıyor, görünmez duman
And all of my heroes die all alone
Ve tüm kahramanlarım öldü
Help me hold on to you
Sana yardım etmeme yardım et

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Ben okçu oldum, av oldum
Screaming, who could ever leave me, darling
Çığlık atan, kim beni terkedebilirdi tatlım
But who could stay?
Ama kim kalabilir?
(I see right through me, I see right through me)
(Ben içimden görüyorum, içimden görüyorum)

‘Cause they see right through me
çünkü içimden doğru görüyorlar
They see right through me
İçimden görüyorlar
They see right through
Onlar tam görüyorlar
Can you see right through me?
İçimden doğru görebiliyor musun?
They see right through
Onlar tam görüyorlar
They see right through me
İçimden görüyorlar
I see right through me
Ben içimden görüyorum
I see right through me
Ben içimden görüyorum

All the king’s horses, all the king’s men
Tüm kralın atları, tüm kralın adamları
Couldn’t put me together again
Beni tekrar bir araya getiremedi
‘Cause all of my enemies started out friends
çünkü bütün düşmanlarım arkadaş olmaya başladı
Help me hold on to you
Sana yardım etmeme yardım et

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Ben okçu oldum, av oldum
Who could ever leave me, darling
Beni kim terk edebilir ki sevgilim
But who could stay?
Ama kim kalabilir?
(I see right through me, I see right through me)
(Ben içimden görüyorum, içimden görüyorum)
Who could stay?
Kim kalabilir?
Who could stay?
Kim kalabilir?
Who could stay?
Kim kalabilir?
You could stay
Kalabilirsin
You could stay
Kalabilirsin

Combat, I’m ready for combat
kavga, kavgaya hazırım