Taylor Swift – The Archer Songtekst Oversættelse til Dansk

Combat, I’m ready for combat
kamp, ​​jeg er klar til kampen
I say I don’t want that, but what if I do?
Jeg siger, at jeg ikke vil have det, men hvad hvis jeg gør det?
‘Cause cruelty wins in the movies
fordi grusomhed vinder i filmene
I’ve got a hundred thrown-out speeches I almost said to you
Jeg har hundrede taler, som jeg sagde til dig

Easy they come, easy they go
Let de kommer, let de går
I jump from the train, I ride off alone
Jeg hopper fra toget, jeg kører alene
I never grew up, it’s getting so old
Jeg er aldrig vokset op, den bliver så gammel
Help me hold on to you
Hjælp mig med at holde dig fast

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Jeg har været bueskytter, jeg har været byttet
Who could ever leave me, darling
Hvem kunne nogensinde forlade mig, skat
But who could stay?
Men hvem kunne blive?

Dark side, I search for your dark side
Den mørke side, jeg søger efter din mørke side
But what if I’m alright, right, right, right here?
Men hvad nu hvis jeg er okay, lige, lige her?
And I cut off my nose just to spite my face
Og jeg skar min næse bare for at tro på mit ansigt
Then I hate my reflection for years and years
Så hader jeg min refleksion i årevis

I wake in the night, I pace like a ghost
Jeg vågner om natten, jeg løber som et spøgelse
The room is on fire, invisible smoke
Værelset er i brand, usynlig røg
And all of my heroes die all alone
Og alle mine helte dør
Help me hold on to you
Hjælp mig med at holde dig fast

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Jeg har været bueskytter, jeg har været byttet
Screaming, who could ever leave me, darling
Skrigende, der nogensinde kunne forlade mig, skat
But who could stay?
Men hvem kunne blive?
(I see right through me, I see right through me)
(Jeg ser lige gennem mig, jeg ser gennem mig)

‘Cause they see right through me
fordi de ser lige igennem mig
They see right through me
De ser lige igennem mig
They see right through
De ser lige igennem
Can you see right through me?
Kan du se lige igennem mig?
They see right through
De ser lige igennem
They see right through me
De ser lige igennem mig
I see right through me
Jeg ser lige igennem mig
I see right through me
Jeg ser lige igennem mig

All the king’s horses, all the king’s men
Alle kongens heste, alle kongens mænd
Couldn’t put me together again
Kunne ikke sammensætte mig igen
‘Cause all of my enemies started out friends
fordi alle mine fjender begyndte at blive venner
Help me hold on to you
Hjælp mig med at holde dig fast

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Jeg har været bueskytter, jeg har været byttet
Who could ever leave me, darling
Hvem kunne nogensinde forlade mig, skat
But who could stay?
Men hvem kunne blive?
(I see right through me, I see right through me)
(Jeg ser lige gennem mig, jeg ser gennem mig)
Who could stay?
Hvem kunne blive?
Who could stay?
Hvem kunne blive?
Who could stay?
Hvem kunne blive?
You could stay
Du kunne blive
You could stay
Du kunne blive

Combat, I’m ready for combat
kamp, ​​jeg er klar til kampen