Taylor Swift – The Man Songtekst Vertaling in Nederlands

I would be complex, I would be cool
Ik zou complex zijn, ik zou cool zijn
They’d say I played the field before I found someone to commit to
Ze zouden zeggen dat ik het veld speelde voordat ik iemand vond om me aan te binden
That would be okay for me to do
Dat zou goed voor mij zijn om te doen
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
Elke overwinning die ik had gemaakt, zou me sterker maken dan jij

I’d be a fearless leader
Ik zou een onverschrokken leider zijn
I’d be an alpha type
Ik zou vooraan staan
When everyone believes you
Wanneer iedereen je gelooft
What’s that like?
Hoe is dat?

I’m so sick of running as fast as I can
Ik ben het zo beu om zo snel als ik kan te rennen
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Ik vraag me af of ik daar sneller zou komen als ik een man was
And I’m so sick of them coming at me again
En ik ben het zo zat dat ze weer naar me toe komen
‘Cause if I was a man, then I’d be the man
Omdat als ik een man was, ik de man zou zijn
I’d be the man
Ik zou de man zijn
I’d be the man
Ik zou de man zijn

They say I hustled, put in the work
Ze zeggen dat ik haastte, het werk erin deed
They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
Ze zouden hun hoofd niet schudden en zich afvragen hoeveel ik hiervan verdien
What I was wearing, if I was rude
Wat ik droeg, als ik onbeleefd was
Could I be separated from my good ideas and power moves?
Kan ik worden gescheiden van mijn goede ideeën en machtsbewegingen?

And they would toast to me or let the players play
En ze zouden me tegen het lijf lopen of de spelers laten spelen
I’d be just like Leo in Saint Tropez
Ik zou net als Leo zijn in Saint Tropez

I’m so sick of running as fast as I can
Ik ben het zo beu om zo snel als ik kan te rennen
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Ik vraag me af of ik daar sneller zou komen als ik een man was
And I’m so sick of them coming at me again
En ik ben het zo zat dat ze weer naar me toe komen
‘Cause if I was a man, then I’d be the man
Omdat als ik een man was, ik de man zou zijn
I’d be the man
Ik zou de man zijn
I’d be the man
Ik zou de man zijn

Would you like to worry about drinkin’ and dollars?
Wil je je zorgen maken over drinken en geld?
And getting b*tches and models?
En over het krijgen van vrouwelijke modellen?
And it’s so good if you’re bad
En het is zo goed als je slecht bent
And it’s okay if you’re mad
En het is prima als je boos bent
If I was out flashing my dollars I’d be a b*tch not a baller
Als ik mijn geld laat zien, zou ik slecht zijn
They’d paint me out to be bad
Ze zouden me als slecht beschilderen
So, it’s okay that I’m mad
Het is dus goed dat ik boos ben

I’m so sick of running as fast as I can
Ik ben het zo beu om zo snel als ik kan te rennen
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that) And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
Ik vroeg me af of ik daar sneller zou komen als ik een man was (weet je dat) En ik ben het zo zat dat ze weer naar me toekomen
‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man (Then I’d be the man)
Want als ik een man was (als ik een man was), dan zou ik de man zijn (dan zou ik de man zijn)
And I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
En ik ben het zat om zo snel als ik kan te rennen (zo snel als ik kan)
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey!)
Ik vroeg me af of ik daar sneller zou komen als ik een man was
And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
En ik ben het zo zat dat ze weer naar me toe komen (weer naar me toe komen)
‘Cause if I was a man, then I’d be the man (If I was a man)
Want als ik een man was, dan zou ik de man zijn (als ik een man was)
I’d be the man
Ik zou de man zijn
I’d be the man
Ik zou de man zijn
(Oh)
(Oh)
I’d be the man (Yeah)
Ik zou de man zijn (ja)
I’d be the man
Ik zou de man zijn
(I’d be the man)
(Ik zou de man zijn)

If I was a man, I’d be the man
Als ik een man was, zou ik de man zijn