The Chainsmokers – Hope Songtekst Vertaling Nederlands

I would have walked through fire to kiss your lips
Ik zou door vuur zijn gegaan om je lippen te kussen
Do you still think about it, of what you did?
Denk je er nog steeds over na, van wat je gedaan hebt?
Still see your old apartment, like a bad trip
Zie nog steeds je oude appartement, als een slechte reis
Wish I could forget all the places we’ve been
Ik wou dat ik alle plaatsen kon vergeten die we zijn geweest

Hard and heavy whiskey goodbyes
Harde en zware whisky-afscheid
Boy, you know how to make a girl cry
Jongen, je weet hoe je een meisje aan het huilen maakt
Was sleeping in a bed full of lies
Sliep in een bed vol leugens
And now that I’m older, I can see why
En nu ik ouder ben, kan ik zien waarom

You make me feel high
Je maakt me high
‘Cause you had me so low, low, low
omdat je me zo laag, laag en laag had
You owe me some time
Je bent me een tijdje schuldig
‘Cause you stunted my growth, growth, growth
omdat je mijn groei, groei, groei belemmerde
I only wanted you ’cause I couldn’t have you
Ik wilde je alleen omdat ik je niet kon hebben
Now that I know
Nu dat ik het weet
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
Dat was geen liefde, dat was geen liefde, dat was gewoon hoop

That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
Dat was geen liefde, dat was geen liefde, dat was gewoon hoop

Always another bender, I lose control
Altijd weer een buigmachine, ik verlies de controle
I thought I’d get it back when
Ik dacht dat ik het terug zou krijgen wanneer
You came back home to me, darling
Je kwam naar huis terug voor mij, schat
But I never had it, did I? Your heart’s a trick
Maar ik heb het nooit gehad, of wel soms? Je hart is een list
And all the magic we felt was just a hit
En alle magie die we voelden was slechts een hit

Hard and heavy whiskey goodbyes
Harde en zware whisky-afscheid
Boy, you know how to make a girl cry
Jongen, je weet hoe je een meisje aan het huilen maakt
Was sleeping in a bed full of lies
Sliep in een bed vol leugens
And now that I’m older, I can see why
En nu ik ouder ben, kan ik zien waarom

You make me feel high
Je maakt me high
‘Cause you had me so low, low, low
omdat je me zo laag, laag en laag had
You owe me some time
Je bent me een tijdje schuldig
‘Cause you stunted my growth, growth, growth
omdat je mijn groei, groei, groei belemmerde
I only wanted you ’cause I couldn’t have you
Ik wilde je alleen omdat ik je niet kon hebben
Now that I know (Now that I know)
Nu dat ik het weet (nu dat ik het weet)
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
Dat was geen liefde, dat was geen liefde, dat was gewoon hoop

‘Cause you had me so low
omdat je me zo laag had
Now that I know
Nu dat ik het weet
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
Dat was geen liefde, dat was geen liefde, dat was gewoon hoop

‘Cause you had me so low, low, low
omdat je me zo laag, laag en laag had
You owe me some time
Je bent me een tijdje schuldig
‘Cause you stunted my growth, growth, growth
omdat je mijn groei, groei, groei belemmerde
I only wanted you ’cause I couldn’t have you
Ik wilde je alleen omdat ik je niet kon hebben
Now that I know (Now that I know)
Nu dat ik het weet (nu dat ik het weet)
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
Dat was geen liefde, dat was geen liefde, dat was gewoon hoop