The Chainsmokers – Takeaway Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak

Hey, hey, hey
Hej hej hej
Where do you think you’re going?
Jak myślisz, gdzie idziesz?
It’s so late, late, late
Jest za późno
What’s wrong?
Co jest nie tak?
I said, “I can’t stay, do I have to give a reason?”
Powiedziałem: „Nie mogę zostać, czy muszę podać powód?”
It’s just me, me, me
To tylko ja, ja, ja
It’s what I want
Tego właśnie chcę

So how did we get here?
Więc jak się tu dostaliśmy?
Three weeks now, we’ve been so caught up
Trzy tygodnie teraz jesteśmy tutaj związani
Better if we do this on our own
Lepiej, jeśli robimy to sami

Before I love you (Na, na, na)
Zanim cię kocham
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Zostawię cię
Before I’m someone you leave behind
Zanim zostanę kimś, odejdziesz
I’ll break your heart so you don’t break mine
Złamę ci serce, abyś nie złamał mojego
Before I love you (Na, na, na)
Zanim cię kocham
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Zostawię cię
Even if I’m not here to stay
Nawet jeśli nie mam tu zostać
I still want your heart
Nadal chcę twojego serca

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway
Twoje serce na wynos
(Your heart for takeaway, yeah, yeah)
(Twoje serce jest za zabraniem, tak)
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak

Fate, fate, fate
Los, los, los
Is that what came between us?
Czy to było między nami?
Or did we do this on our own?
Czy zrobiliśmy to sami?

So how did we get here?
Więc jak się tu dostaliśmy?
I’m asking myself why I’m so caught up
Zadaję sobie pytanie, dlaczego jestem związany
Better if we do this on our own
Lepiej, jeśli robimy to sami

Before I love you (Na, na, na)
Zanim cię kocham
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Zostawię cię
Before I’m someone you leave behind
Zanim zostanę kimś, odejdziesz
I’ll break your heart so you don’t break mine
Złamę ci serce, żebyś nie złamał mojego
Before I love you (Na, na, na)
Zanim cię kocham
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Zostawię cię
Even if I’m not here to stay
Nawet jeśli nie mam tu zostać
I still want your heart
Nadal chcę twojego serca

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak
Your heart for takeaway
Twoje serce na wynos
(Your heart for takeaway, yeah, yeah)
(Twoje serce jest za zabraniem, tak)
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Twoje serce jest za zabraniem, tak

Before I love you (Na, na, na)
Zanim cię kocham
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Zostawię cię
Before I’m someone you leave behind
Zanim zostanę kimś, odejdziesz
I’ll break your heart so you don’t break mine
Złamę ci serce, abyś nie złamał mojego
Before I love you (Na, na, na)
Zanim cię kocham
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Zostawię cię
Even if I’m not here to stay
Nawet jeśli nie mam tu zostać
I still want your heart
Nadal chcę twojego serca