The Chainsmokers – Takeaway Text Piesne Preklad v Slovensky

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Tvoje srdce je na odnesenie, áno

Hey, hey, hey
Hej hej hej
Where do you think you’re going?
Kam si myslíte, že idete?
It’s so late, late, late
Je neskoro
What’s wrong?
Čo je zle?
I said, “I can’t stay, do I have to give a reason?”
Povedal som: „Nemôžem zostať, musím uviesť dôvod?“
It’s just me, me, me
To som len ja, ja, ja
It’s what I want
To je to, čo chcem

So how did we get here?
Ako sme sa sem dostali?
Three weeks now, we’ve been so caught up
O tri týždne sme tu boli zviazaní
Better if we do this on our own
Lepšie, ak to urobíme sami

Before I love you (Na, na, na)
Než ťa milujem
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám ťa
Before I’m someone you leave behind
Predtým, ako som niekto, koho opustíš
I’ll break your heart so you don’t break mine
Zlomím ti srdce, aby si nezlomil môj
Before I love you (Na, na, na)
Než ťa milujem
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám ťa
Even if I’m not here to stay
Aj keď tu nie som, aby som zostal
I still want your heart
Stále chcem tvoje srdce

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Tvoje srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Tvoje srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Tvoje srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway
Vaše srdce na cestu s sebou
(Your heart for takeaway, yeah, yeah)
(Vaše srdce je pre odnesenie, áno)
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno

Fate, fate, fate
Osud, osud, osud
Is that what came between us?
To je medzi nami?
Or did we do this on our own?
Alebo sme to urobili sami?

So how did we get here?
Ako sme sa sem dostali?
I’m asking myself why I’m so caught up
Pýtam sa sám seba, prečo som zviazaný
Better if we do this on our own
Lepšie, ak to urobíme sami

Before I love you (Na, na, na)
Než ťa milujem
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám ťa
Before I’m someone you leave behind
Predtým, ako som niekto, koho opustíš
I’ll break your heart so you don’t break mine
Zlomím ti srdce, aby si nezlomil môj
Before I love you (Na, na, na)
Než ťa milujem
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám ťa
Even if I’m not here to stay
Aj keď tu nie som, aby som zostal
I still want your heart
Stále chcem tvoje srdce

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno
Your heart for takeaway
Vaše srdce na cestu s sebou
(Your heart for takeaway, yeah, yeah)
(Vaše srdce je pre odnesenie, áno)
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je na odnesenie, áno

Before I love you (Na, na, na)
Než ťa milujem
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám ťa
Before I’m someone you leave behind
Predtým, ako som niekto, koho opustíš
I’ll break your heart so you don’t break mine
Zlomím ti srdce, aby si nezlomil môj
Before I love you (Na, na, na)
Než ťa milujem
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám ťa
Even if I’m not here to stay
Aj keď tu nie som, aby som zostal
I still want your heart
Stále chcem tvoje srdce