The Chainsmokers – Takeaway Text Písně Překlad v Český


Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano

Hey, hey, hey
Hej hej hej
Where do you think you’re going?
Kam si myslíš, že jedeš?
It’s so late, late, late
Je tak pozdě
What’s wrong?
Co je špatně?
I said, “I can’t stay, do I have to give a reason?”
Řekl jsem: „Nemůžu zůstat, musím uvést důvod?“
It’s just me, me, me
To jsem jen já, já, já
It’s what I want
To je to, co chci

So how did we get here?
Jak jsme se sem dostali?
Three weeks now, we’ve been so caught up
Tři týdny jsme tu byli svázaní
Better if we do this on our own
Lepší, když to uděláme samiBefore I love you (Na, na, na)
Než tě miluji
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám tě
Before I’m someone you leave behind
Než jsem někoho, koho opustíš
I’ll break your heart so you don’t break mine
Zlomím tvé srdce, abys nezlomil moje
Before I love you (Na, na, na)
Než tě miluji
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám tě
Even if I’m not here to stay
I když nejsem tady, abych zůstal
I still want your heart
Stále chci tvoje srdce

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway
Vaše srdce s sebou
(Your heart for takeaway, yeah, yeah)
(Vaše srdce je pro odebrání, ano)
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano

Fate, fate, fate
Osud, osud, osud
Is that what came between us?
To je mezi námi?
Or did we do this on our own?
Nebo jsme to udělali sami?

So how did we get here?
Jak jsme se sem dostali?
I’m asking myself why I’m so caught up
Ptám se sám sebe, proč jsem svázaný
Better if we do this on our own
Lepší, když to uděláme sami

Before I love you (Na, na, na)
Než tě miluji
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám tě
Before I’m someone you leave behind
Než jsem někoho, koho opustíš
I’ll break your heart so you don’t break mine
Zlomím tvé srdce, abys nezlomil moje
Before I love you (Na, na, na)
Než tě miluji
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám tě
Even if I’m not here to stay
I když nejsem tady, abych zůstal
I still want your heart
Stále chci tvoje srdce

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah-yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano
Your heart for takeaway
Vaše srdce s sebou
(Your heart for takeaway, yeah, yeah)
(Vaše srdce je pro odebrání, ano)
Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah
Vaše srdce je pro odnést, ano

Before I love you (Na, na, na)
Než tě miluji
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám tě
Before I’m someone you leave behind
Než jsem někoho, koho opustíš
I’ll break your heart so you don’t break mine
Zlomím ti srdce, abys nezlomil moje
Before I love you (Na, na, na)
Než tě miluji
I’m gonna leave you (Na, na, na)
Nechám tě
Even if I’m not here to stay
I když nejsem tady, abych zůstal
I still want your heart
Stále chci tvoje srdce

Close