The Weeknd – After Hours dalszöveg fordítás magyarul

Thought I almost died in my dream again
Azt hittem, hogy majdnem meghalok álmomban
Fightin’ for my life, I couldn’t breathe again
Az életemért harcolva nem tudtam újra lélegezni
I’m fallin’ into new (Oh)
Újba esek
Without you goin’ smooth (Fallin’ in)
Sima mentés nélkül (beesés)
‘Cause my heart belongs to you
mert a szívem neked tartozik
I’ll risk it all for you
Mindent kockáztatlak érted
I won’t just leave
Nem csak elmegyek
This time, I’ll never leave
Ezúttal soha nem hagyom el
I wanna share babies
Meg akarom osztani a babákat
Protection, we won’t need
Nincs szükség védelemre
Your body next to me
A te testem mellettem
Is just a memory
Csak egy emlék
I’m fallin’ in too deep, oh
Túl mélyre esek
Without you, I’m asleep
Nélküled alszom
It’s on me, only me, oh
Rám van, csak én
Talk to me, without you I can’t breathe
Beszélj velem, nélküled nem tudok lélegezni

My darkest hours
A legsötétebb óráim
Girl, I felt from alone inside of this crowded room
Lány, egyedül éreztem magam a zsúfolt szobában
Different girls on the floor, distractin’ my thoughts of you
Különböző lányok a földön, elvonva a gondolataimat
I turned into the man I used to be, to be
Az emberré váltam, aki régen voltam
Put myself asleep
elaludtam
Just so I can get closer to you inside my dreams
Csak hogy közelebb kerülhessek hozzád az álmaimban
Didn’t wanna wake up ‘less you were beside me
Nem akartam felébredni, ha nem lennél mellettem
I just wanted to call you and say, and say
Csak fel akartam hívni és mondani

Oh, baby, where are you now when I need you most?
Ó, kicsim, hol vagy most, amikor legjobban szükségem van rád?
I’d give it all just to hold you close
Mindent odaadnék, hogy közel tartsd
Sorry that I broke your heart, your heart
Sajnálom, hogy eltörtek a szíved, a szíved

Never call me though
Soha ne hívj fel
I was running away from facin’ reality
Elmenekültem a valóság elől
Wastin’ all of my time on livin’ my fantasies
Minden időt azzal pazarolom, hogy éljem a fantáziáimat
Spendin’ money to compensate, compensate
Pénzköltés kompenzációra, kompenzációra
‘Cause I want you, baby
mert azt akarom, bébi
I be livin’ in Heaven when I’m inside of you
A mennyben fogok élni, amikor benned vagyok
It was definitely a blessing, wakin’ beside you
Ez határozottan áldás volt, mellette járva
I’ll never let you down again, again
Soha többé nem engedlek le

Oh, baby, where are you now when I need you most?
Ó, kicsim, hol vagy most, amikor legjobban szükségem van rád?
I’d give it all just to hold you close
Mindent odaadnék, hogy közel tartsd
Sorry that I broke your heart, your heart
Sajnálom, hogy eltörtek a szíved, a szíved
I said, “Baby, I’ll treat you better than I did before”
Azt mondtam: “Bébi, jobban fogok bánni veled, mint korábban.”
I’ll hold you down and not let you go
Meg fogom tartani, és nem engedlek el
This time I won’t break your heart, your heart, yeah
Ezúttal nem szakítom meg a szíved, igen

I know it’s all my fault
Tudom, hogy az egész hibám
Made you put down your guard
Kényszerítettem, hogy tegye le az őrét
I know I made you fall
Tudom, hogy lezuhantam
I said you were wrong for me
Azt mondtam, hogy tévedsz velem
I lied to you, I lied to you, I lied to you (To you)
Hazudtam neked, hazudtam neked, hazudtam neked
Can’t hide the truth, I stayed with her in spite of you
Nem tudom elrejteni az igazságot, te ellenére maradtam vele
You did some things that you regret, still right for you
Csináltál néhány dolgot, amit sajnálsz, mégis neked megfelelő
‘Cause this house is not a home
mert ez a ház nem otthon

Without my baby, where are you now when I need you most?
Baba nélkül, hol vagy most, amikor leginkább szükségem van rád?
I’d give it all just to hold you close
Mindent odaadnék, hogy közel tartsd
Sorry that I broke your heart, your heart
Sajnálom, megtörtem a szívedet
And I said, “Baby, I’ll treat you better than I did before”
Azt mondtam: “Bébi, jobban fogok bánni veled, mint korábban.”
I hold you down and not let you go
Tartlak téged, és nem engedlek el
This time I won’t break your heart, your heart, no
Ezúttal nem szakítom meg a szíved, nem

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan dalszöveg Magyar fordítása

Watch this video on YouTube Cardigan dalszöveg fordítása Vintage tee, brand new phoneVintage póló, vadonatúj …