The Weeknd – Alone Again Songtekst Vertaling in Nederlands

Take off my disguise
Doe mijn nep in me af
I’m living someone else’s life
Ik leef het leven van iemand anders
Suppressing who I was inside
Onderdrukken wie ik binnen was
So I throw 2,000 ones in the sky
Dus ik gooi er 2000 in de lucht
Together we’re alone (Together we’re alone)
Samen zijn we alleen
In Vegas I feel so at home (In Vegas I feel so?at?home)
In Las Vegas voel ik me een thuis
I’m?falling only for?the night
Ik val voor de nacht
So I?throw 2,000 ones in the sky (The sky)
Dus ik gooi er 2000 in de lucht
How much to light up my star again
Hoeveel moet ik mijn ster weer laten oplichten
And rewire all my thoughts?
En al mijn gedachten opnieuw bedraden?
Oh. baby won’t you remind me what I am?
Oh, schat, wil je me niet herinneren wat ik ben?
And break, break my little cold heart
En breek mijn kleine koude hart

Call me up and I’ll send for you
Bel me en ik stuur je
Take me down to your altitude
Breng me naar je hoogte
I don’t know if I can be alone again
Ik weet niet of ik weer alleen kan zijn
I don’t know if I can sleep alone again
Ik weet niet of ik weer alleen kan slapen

Check my pulse for a second time
Controleer mijn pols voor de tweede keer
I took too much, I don’t wanna die
Ik heb te veel genomen, ik wil niet dood
I don’t know if I can be alone again
Ik weet niet of ik weer alleen kan zijn
I don’t know if I can sleep alone again
Ik weet niet of ik weer alleen kan slapen

Count it up, it’s all for you, count it up
Tel het op, het is allemaal voor jou, tel het op
Count it up, it’s all for you, count it up
Tel het op, het is allemaal voor jou, tel het op
I don’t know if I can be alone again
Ik weet niet of ik weer alleen kan zijn
I don’t know if I can be alone again
Ik weet niet of ik weer alleen kan zijn

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …