The Weeknd – Alone Again Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Take off my disguise
Zdejmij ze mnie fałszywkę
I’m living someone else’s life
Żyję życiem kogoś innego
Suppressing who I was inside
Tłumiąc to, kim byłem w środku
So I throw 2,000 ones in the sky
Więc rzucam 2000 w niebo
Together we’re alone (Together we’re alone)
Razem jesteśmy sami
In Vegas I feel so at home (In Vegas I feel so?at?home)
W Las Vegas czuję się jak w domu
I’m?falling only for?the night
Zakochuję się w nocy
So I?throw 2,000 ones in the sky (The sky)
Więc rzucam 2000 w niebo
How much to light up my star again
Ile jeszcze zapalić moją gwiazdę
And rewire all my thoughts?
I przerobić wszystkie moje myśli?
Oh. baby won’t you remind me what I am?
Och, kochanie, nie przypomnisz mi, kim jestem?
And break, break my little cold heart
I złam moje małe zimne serce

Call me up and I’ll send for you
Zadzwoń do mnie, a ja wyślę po ciebie
Take me down to your altitude
Zabierz mnie na swoją wysokość
I don’t know if I can be alone again
Nie wiem, czy mogę znów być sama
I don’t know if I can sleep alone again
Nie wiem, czy mogę znów spać sama

Check my pulse for a second time
Sprawdź mój puls po raz drugi
I took too much, I don’t wanna die
Wziąłem za dużo, nie chcę umrzeć
I don’t know if I can be alone again
Nie wiem, czy mogę znów być sama
I don’t know if I can sleep alone again
Nie wiem, czy mogę znów spać sama

Count it up, it’s all for you, count it up
Policz to, wszystko dla ciebie, policz to
Count it up, it’s all for you, count it up
Policz to, wszystko dla ciebie, policz to
I don’t know if I can be alone again
Nie wiem, czy mogę znów być sama
I don’t know if I can be alone again
Nie wiem, czy mogę znów być sama

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …