The Weeknd – Alone Again Text Piesne Preklad v Slovensky

Take off my disguise
Zlož mi vo mne faloš
I’m living someone else’s life
Žijem život niekoho iného
Suppressing who I was inside
Potlačuje, kto som bol vo vnútri
So I throw 2,000 ones in the sky
Hodím teda 2 000 na oblohu
Together we’re alone (Together we’re alone)
Spoločne sme sami
In Vegas I feel so at home (In Vegas I feel so?at?home)
V Las Vegas sa cítim ako doma
I’m?falling only for?the night
Padám na noc
So I?throw 2,000 ones in the sky (The sky)
Hodím teda 2 000 na oblohu
How much to light up my star again
Koľko to znova rozsvieti moja hviezda
And rewire all my thoughts?
A spojiť všetky moje myšlienky?
Oh. baby won’t you remind me what I am?
Oh, zlato, nezabudneš mi, čo som?
And break, break my little cold heart
A zlom moje malé studené srdce

Call me up and I’ll send for you
Zavolajte mi a pošlem pre vás
Take me down to your altitude
Zober ma dole do svojej výšky
I don’t know if I can be alone again
Neviem, či môžem byť znova sám
I don’t know if I can sleep alone again
Neviem, či môžem opäť spať sám

Check my pulse for a second time
Skontrolujte môj pulz druhýkrát
I took too much, I don’t wanna die
Zobral som príliš veľa, nechcem zomrieť
I don’t know if I can be alone again
Neviem, či môžem byť znova sám
I don’t know if I can sleep alone again
Neviem, či môžem opäť spať sám

Count it up, it’s all for you, count it up
Počítajte to, je to všetko pre vás, počítajte to
Count it up, it’s all for you, count it up
Počítajte to, je to všetko pre vás, počítajte to
I don’t know if I can be alone again
Neviem, či môžem byť znova sám
I don’t know if I can be alone again
Neviem, či môžem byť znova sám

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …