The Weeknd – Alone Again Text Písně Překlad v Český

Take off my disguise
Sundej mi faleš ve mně
I’m living someone else’s life
Žiji život někoho jiného
Suppressing who I was inside
Potlačuje, kdo jsem byl uvnitř
So I throw 2,000 ones in the sky
Hodím tedy 2000 na nebe
Together we’re alone (Together we’re alone)
Společně jsme sami
In Vegas I feel so at home (In Vegas I feel so?at?home)
V Las Vegas se cítím jako doma
I’m?falling only for?the night
Padám na noc
So I?throw 2,000 ones in the sky (The sky)
Hodím tedy 2000 na nebe
How much to light up my star again
Kolik světla znovu rozsvítím
And rewire all my thoughts?
A spojit všechny mé myšlenky?
Oh. baby won’t you remind me what I am?
Oh, zlato, připomínáš mi, co jsem?
And break, break my little cold heart
A zlom mi mé malé studené srdce

Call me up and I’ll send for you
Zavolej mi a já ti pošlu
Take me down to your altitude
Vem mě dolů do tvé výšky
I don’t know if I can be alone again
Nevím, jestli můžu být zase sama
I don’t know if I can sleep alone again
Nevím, jestli můžu znovu spát sám

Check my pulse for a second time
Zkontrolujte můj pulz podruhé
I took too much, I don’t wanna die
Vzal jsem si moc, nechci umřít
I don’t know if I can be alone again
Nevím, jestli můžu být zase sama
I don’t know if I can sleep alone again
Nevím, jestli můžu znovu spát sám

Count it up, it’s all for you, count it up
Počítat to, je to všechno pro tebe, spočítat to
Count it up, it’s all for you, count it up
Počítat to, je to všechno pro tebe, spočítat to
I don’t know if I can be alone again
Nevím, jestli můžu být zase sama
I don’t know if I can be alone again
Nevím, jestli můžu být zase sama

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …