The Weeknd – Alone Again Versuri Traduse în Română

Take off my disguise
Scoate-mi falsul din mine
I’m living someone else’s life
Trăiesc viața altcuiva
Suppressing who I was inside
Suprimând pe cine eram înăuntru
So I throw 2,000 ones in the sky
Așa că arunc pe cer 2.000 de altele
Together we’re alone (Together we’re alone)
Împreună suntem singuri
In Vegas I feel so at home (In Vegas I feel so?at?home)
În Las Vegas, mă simt ca o casă
I’m?falling only for?the night
Cade de noapte
So I?throw 2,000 ones in the sky (The sky)
Așa că arunc pe cer 2.000 de altele
How much to light up my star again
Cât să-mi lumineze din nou steaua
And rewire all my thoughts?
Și răsfățați-mi toate gândurile?
Oh. baby won’t you remind me what I am?
O, iubito, nu-mi vei aduce aminte ce sunt?
And break, break my little cold heart
Și rupe-mi mica inimă rece

Call me up and I’ll send for you
Sună-mă și te voi trimite pentru tine
Take me down to your altitude
Du-mă jos la altitudinea ta
I don’t know if I can be alone again
Nu știu dacă pot fi din nou singură
I don’t know if I can sleep alone again
Nu știu dacă pot dormi din nou

Check my pulse for a second time
Verifică-mi pulsul pentru a doua oară
I took too much, I don’t wanna die
Am luat prea mult, nu vreau să mor
I don’t know if I can be alone again
Nu știu dacă pot fi din nou singură
I don’t know if I can sleep alone again
Nu știu dacă pot dormi din nou

Count it up, it’s all for you, count it up
Contează-l, totul este pentru tine, contează-l
Count it up, it’s all for you, count it up
Contează-l, totul este pentru tine, contează-l
I don’t know if I can be alone again
Nu știu dacă pot fi din nou singură
I don’t know if I can be alone again
Nu știu dacă pot fi din nou singură

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Versuri Traduse în Română

Watch this video on YouTube Cardigan Versuri Traduse Vintage tee, brand new phoneTricou vintage, telefon …