The Weeknd – Blinding Lights Text Písně Překlad v Český

Yeah
Ano

I’ve been tryna call
Zkoušel jsem volat
I’ve been on my own for long enough
Byl jsem sám po dlouhou dobu
Maybe you can show me how to love, maybe
Možná mi můžeš ukázat, jak milovat
I’m going through withdrawals
Procházím výběry
You don’t even have to do too much
Nemusíte dělat ani moc
You can turn me on with just a touch, baby
Můžeš mě zapnout pouhým dotykem, zlato

I look around and
Rozhlédnu se kolem a
Sin City’s cold and empty (Oh)
Sin City je chladno a prázdné
No one’s around to judge me (Oh)
Nikdo kolem mě neposuzuje
I can’t see clearly when you’re gone
Když jsi pryč, nevidím jasně

I said, ooh, I’m blinded by the lights
Řekl jsem, oh, jsem oslepen světly
No, I can’t sleep until I feel your touch
Ne, nemohu spát, dokud necítím tvůj dotek
I said, ooh, I’m drowning in the night
Řekl jsem, oh, v noci se topím
Oh, when I’m like this, you’re the one I trust
Oh, když jsem takhle, jsi tomu, komu věřím
Hey, hey, hey
Hej hej hej

I’m running out of time
Dochází mi čas
‘Cause I can see the sun light up the sky
protože vidím slunce na obloze
So I hit the road in overdrive, baby, oh
Takže jsem narazil na cestu rychlým tempem, zlato, oh

The city’s cold and empty (Oh)
Město je chladné a prázdné
No one’s around to judge me (Oh)
Nikdo kolem mě neposuzuje
I can’t see clearly when you’re gone
Když jsi pryč, nevidím jasně

I said, ooh, I’m blinded by the lights
Řekl jsem, oh, jsem oslepen světly
No, I can’t sleep until I feel your touch
Ne, nemohu spát, dokud necítím tvůj dotek
I said, ooh, I’m drowning in the night
Řekl jsem, oh, v noci se topím
Oh, when I’m like this, you’re the one I trust
Oh, když jsem takhle, jsi tomu, komu věřím

I’m just walking by to let you know (By to let you know)
Jen chodím, abych vám dal vědět (Tím, aby vás informoval)
I can never say it on the phone (Say it on the phone)
Nikdy to nemůžu říct na telefonu (Řekni to na telefonu)
Will never let you go this time (Ooh)
Tentokrát tě nikdy nenechám jít

I said, ooh, I’m blinded by the lights
Řekl jsem, oh, jsem oslepen světly
No, I can’t sleep until I feel your touch
Ne, nemohu spát, dokud necítím tvůj dotek
Hey, hey, hey
Hej hej hej
Hey, hey, hey
Hej hej hej

I said, ooh, I’m blinded by the lights
Řekl jsem, oh, jsem oslepen světly
No, I can’t sleep until I feel your touch
Ne, nemohu spát, dokud necítím tvůj dotek

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …