The Weeknd – Faith Sangtekster Oversættelse til Dansk

Light a blunt up with the flame
Tænd en stump op med flammen
Put that c*caine on a plate
Læg den dårlige ting på en tallerken
Molly with the purple rain
Medicin med det lilla regn
‘Cause I lost my faith
fordi jeg mistede min tro
So I cut away the pain, uh
Så jeg fjernede smerten
Got it swimming in my veins
Fik det svømning i mine årer
Now my mind is outta?place,?yeah,?uh
Nu er mit sind ude af? Sted,? Ja
‘Cause I lost?my faith
fordi jeg mistede min tro

And I?feel everything
Og jeg føler alt
I feel everything from my body to my soul
Jeg føler alt fra min krop til min sjæl
No, no
Nej nej
Well, I feel everything
Jeg føler alt
When I’m coming down is the most I feel alone
Når jeg kommer ned, er det mest, jeg føler mig alene
No, no
Nej nej

I’ve been sober for a year, now it’s time for me
Jeg har været edru i et år, nu er det tid for mig
To go back to my old ways, don’t you cry for me
Hvis du vil vende tilbage til mine gamle måder, skal du ikke græde for mig
Thought I’d be a better man, but I lied to me and to you
Jeg troede, jeg ville være en bedre mand, men jeg løj for mig og for dig

I take half a Xan’ and I still stay awake
Jeg tager halvdelen af ​​medicinen og forbliver stadig vågen
All my demons wanna pull me to my grave
Alle mine dæmoner vil trække mig til min grav
I choose Vegas if they offer heaven’s gate
Jeg vælger Las Vegas, hvis de tilbyder himmelens port
I tried to love, but you know I’d never stay
Jeg prøvede at elske, men du ved, at jeg aldrig ville blive
I’d never stay
Jeg ville aldrig blive
But if I OD, I want you to OD right beside me
Men hvis jeg overdoserer, vil jeg have, at du overdoserer lige ved siden af ​​mig
I want you to follow right behind me
Jeg vil have dig til at følge lige bag mig
I want you to hold me while I’m smiling
Jeg vil have dig til at holde mig, mens jeg smiler
While I’m dying
Mens jeg er ved at dø
And if you know me
Og hvis du kender mig
When I go missing, you know where to find me
Når jeg mangler, ved du, hvor du kan finde mig
Driving down the boulevard is blinding
At køre ned ad boulevarden er blændende
Always blinded by the desert lights and
Altid blindet af ørkenen og
I’m alive when
Jeg er i live, når

I feel everything
Jeg føler alt
I feel everything from my body to my soul
Jeg føler alt fra min krop til min sjæl
No, no
Nej nej
Girl, I feel everything
Pige, jeg føler alt
When I’m coming down is the most I feel alone
Når jeg kommer ned, er det mest, jeg føler mig alene
No, no
Nej nej

I lost my faith
Jeg mistede min tro
I’m losing my religion every day
Jeg mister min religion hver dag
Time hasn’t been kind to me, I pray
Tiden har ikke været venlig mod mig, beder jeg
When I look inside the mirror and see someone I love
Når jeg kigger ind i spejlet og ser en jeg elsker
Oh, someone I love
Åh, nogen, jeg elsker
Faith
Tro
I’m losing my religion every day
Jeg mister min religion hver dag
Time hasn’t been kind to me, I pray
Tiden har ikke været venlig mod mig, beder jeg
When I look inside the mirror and see someone I love
Når jeg kigger ind i spejlet og ser en jeg elsker
Oh, someone I love
Åh, nogen, jeg elsker

I ended up in the back of a flashing car
Jeg endte bagerst i en blinkende bil
With the city shining on my face
Med byen skinner på mit ansigt
The lights are blinding me again
Lysene blænder mig igen
I ended up in the back of a flashing car
Jeg endte bagerst i en blinkende bil
With the city shining on my face
Med byen skinner på mit ansigt
The lights are blinding me again
Lysene blænder mig igen
I ended up (I ended up), in the back of a flashing car (Back of a flashing car)
Jeg endte bagerst i en blinkende bil

About admin

Check Also

Charlie Puth – Girlfriend Sangtekster Oversættelse til Dansk

Watch this video on YouTube Girlfriend Sangtekster Oversættelse YeahJa Tired of this conversationTræt af denne …