The Weeknd – Faith şarkı sözleri türkçe çeviri

Light a blunt up with the flame
Alevle köreltin
Put that c*caine on a plate
O kötü şeyi bir tabağa koy
Molly with the purple rain
Mor yağmur ile tıp
‘Cause I lost my faith
çünkü inancımı kaybettim
So I cut away the pain, uh
Bu yüzden acıyı kestim
Got it swimming in my veins
Damarlarımda yüzdüm
Now my mind is outta?place,?yeah,?uh
Şimdi zihnim? Yer,? Evet
‘Cause I lost?my faith
çünkü kaybettim? inancımı

And I?feel everything
Ve ben? Her şeyi hissediyorum
I feel everything from my body to my soul
Bedenimden ruhuma kadar her şeyi hissediyorum
No, no
Hayır hayır
Well, I feel everything
Herşeyi hissediyorum
When I’m coming down is the most I feel alone
Aşağı indiğimde en çok yalnız hissediyorum
No, no
Hayır hayır

I’ve been sober for a year, now it’s time for me
Bir yıldır ayıldım, şimdi benim için zaman
To go back to my old ways, don’t you cry for me
Eski yöntemlerime geri dönmek için benim için ağlama
Thought I’d be a better man, but I lied to me and to you
Daha iyi bir adam olacağımı düşündüm, ama bana ve sana yalan söyledim

I take half a Xan’ and I still stay awake
İlacın yarısını alıyorum ve hala uyanık kalıyorum
All my demons wanna pull me to my grave
Bütün cinlerim beni mezarıma çekmek istiyor
I choose Vegas if they offer heaven’s gate
Cennetin kapısını önerirlerse Las Vegas’ı seçerim
I tried to love, but you know I’d never stay
Sevmeye çalıştım ama biliyorsun asla kalmayacağım
I’d never stay
Asla kalmam
But if I OD, I want you to OD right beside me
Ama aşırı doz alırsam, yanımda aşırı doz almanı istiyorum
I want you to follow right behind me
Tam arkamdan takip etmeni istiyorum
I want you to hold me while I’m smiling
Gülümserken beni tutmanı istiyorum
While I’m dying
Ben ölürken
And if you know me
Ve eğer beni tanıyorsan
When I go missing, you know where to find me
Kaybolduğumda, beni nerede bulacağını biliyorsun
Driving down the boulevard is blinding
Bulvarda araba sürmek kör edici
Always blinded by the desert lights and
Çöl ışıkları her zaman kör olur ve
I’m alive when
Ben yaşıyorum

I feel everything
Her şeyi hissediyorum
I feel everything from my body to my soul
Bedenimden ruhuma kadar her şeyi hissediyorum
No, no
Hayır hayır
Girl, I feel everything
Kızım, her şeyi hissediyorum
When I’m coming down is the most I feel alone
Aşağı indiğimde en çok yalnız hissediyorum
No, no
Hayır hayır

I lost my faith
İnancımı kaybettim
I’m losing my religion every day
Her gün dinimi kaybediyorum
Time hasn’t been kind to me, I pray
Zaman bana karşı nazik değildi, dua ediyorum
When I look inside the mirror and see someone I love
Aynanın içine bakıp sevdiğim birini gördüğümde
Oh, someone I love
Oh, birisi, seviyorum
Faith
inanç
I’m losing my religion every day
Her gün dinimi kaybediyorum
Time hasn’t been kind to me, I pray
Zaman bana karşı nazik değildi, dua ediyorum
When I look inside the mirror and see someone I love
Aynanın içine bakıp sevdiğim birini gördüğümde
Oh, someone I love
Oh, birisi, seviyorum

I ended up in the back of a flashing car
Yanıp sönen bir arabanın arkasına geçtim
With the city shining on my face
Şehir yüzümde parlıyorken
The lights are blinding me again
Işıklar beni tekrar kör ediyor
I ended up in the back of a flashing car
Sonunda yanıp sönen bir arabanın arkasında
With the city shining on my face
Şehir yüzümde parlıyorken
The lights are blinding me again
Işıklar beni tekrar kör ediyor
I ended up (I ended up), in the back of a flashing car (Back of a flashing car)
Yanıp sönen bir arabanın arkasına geçtim

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan şarkı sözleri türkçe çeviri

Watch this video on YouTube Cardigan şarkı sözleri çeviri Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, …