The Weeknd – Faith Songtekst Vertaling Nederlands

Light a blunt up with the flame
Steek een blunt aan met de vlam
Put that c*caine on a plate
Leg dat slechte ding op een bord
Molly with the purple rain
Geneeskunde met de paarse regen
‘Cause I lost my faith
omdat ik mijn geloof verloor
So I cut away the pain, uh
Dus ik sneed de pijn weg
Got it swimming in my veins
Ik heb het in mijn aderen gezwommen
Now my mind is outta?place,?yeah,?uh
Nu is mijn geest misplaatst, ja
‘Cause I lost?my faith
omdat ik mijn geloof verloor

And I?feel everything
En ik voel alles
I feel everything from my body to my soul
Ik voel alles, van mijn lichaam tot mijn ziel
No, no
Nee nee
Well, I feel everything
Nou, ik voel alles
When I’m coming down is the most I feel alone
Als ik naar beneden kom, voel ik me het meest alleen
No, no
Nee nee

I’ve been sober for a year, now it’s time for me
Ik ben nu een jaar nuchter, nu is het tijd voor mij
To go back to my old ways, don’t you cry for me
Om terug te gaan naar mijn oude manieren, huil niet om mij
Thought I’d be a better man, but I lied to me and to you
Ik dacht dat ik een betere man zou zijn, maar ik loog tegen mij en tegen jou

I take half a Xan’ and I still stay awake
Ik neem de helft van het medicijn en blijf nog steeds wakker
All my demons wanna pull me to my grave
Al mijn demonen willen me naar mijn graf trekken
I choose Vegas if they offer heaven’s gate
Ik kies Las Vegas als ze de hemelpoort aanbieden
I tried to love, but you know I’d never stay
Ik heb geprobeerd lief te hebben, maar je weet dat ik nooit zou blijven
I’d never stay
Ik zou nooit blijven
But if I OD, I want you to OD right beside me
Maar als ik een overdosis heb, wil ik dat je naast me een overdosis neemt
I want you to follow right behind me
Ik wil dat je vlak achter me volgt
I want you to hold me while I’m smiling
Ik wil dat je me vasthoudt terwijl ik lach
While I’m dying
Terwijl ik sterf
And if you know me
En als je me kent
When I go missing, you know where to find me
Als ik zoek, weet je waar je me kunt vinden
Driving down the boulevard is blinding
Over de boulevard rijden is verblindend
Always blinded by the desert lights and
Altijd verblind door de woestijnlichten en
I’m alive when
Ik leef wanneer

I feel everything
Ik voel alles
I feel everything from my body to my soul
Ik voel alles, van mijn lichaam tot mijn ziel
No, no
Nee nee
Girl, I feel everything
Meisje, ik voel alles
When I’m coming down is the most I feel alone
Als ik naar beneden kom, voel ik me het meest alleen
No, no
Nee nee

I lost my faith
Ik verloor mijn geloof
I’m losing my religion every day
Ik verlies elke dag mijn religie
Time hasn’t been kind to me, I pray
Ik heb niet veel tijd gehad, bid ik
When I look inside the mirror and see someone I love
Als ik in de spiegel kijk en iemand zie van wie ik hou
Oh, someone I love
Oh, iemand, ik hou van
Faith
Geloof
I’m losing my religion every day
Ik verlies elke dag mijn religie
Time hasn’t been kind to me, I pray
Ik heb niet veel tijd gehad, bid ik
When I look inside the mirror and see someone I love
Als ik in de spiegel kijk en iemand zie van wie ik hou
Oh, someone I love
Oh, iemand, ik hou van

I ended up in the back of a flashing car
Ik belandde achterin een flitsende auto
With the city shining on my face
Met de stad op mijn gezicht
The lights are blinding me again
De lichten verblinden me weer
I ended up in the back of a flashing car
Ik belandde achterin een flitsende auto
With the city shining on my face
Met de stad op mijn gezicht
The lights are blinding me again
De lichten verblinden me weer
I ended up (I ended up), in the back of a flashing car (Back of a flashing car)
Ik belandde achterin een flitsende auto

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …