The Weeknd – Final Lullaby Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

I’m running out of time
Kończy mi się czas
And you’ll always be on my mind
I zawsze będziesz w moich myślach

And I can’t make you stay
I nie mogę zmusić cię do pozostania
In this broken place
W tym zepsutym miejscu
And I hope you find peace
I mam nadzieję, że znajdziesz spokój
Close your eyes as I put us to sleep
Zamknij oczy, kiedy usypiam

Finally
Wreszcie
To sleep
Spać
Finally
Wreszcie

And I can’t make you stay
I nie mogę? Zrobić? Ty? Zostać
In this broken place
W tym zepsutym miejscu
And I hope you find peace
Mam nadzieję, że znajdziesz spokój
Close your eyes as I put us to sleep
Zamknij oczy, kiedy usypiam

Finally
Wreszcie
Go to sleep
Idź spać
Finally
Wreszcie
Oh-oh, oh, oh-oh
Och, och, och, och-och
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh
Och, och, och, och-och-och, och

I’m home alone
jestem sam w domu
My trauma, alone
Moja trauma, sama

I can’t make you stay
Nie mogę zmusić cię do pozostania
In this broken place
W tym zepsutym miejscu
Won’t you find peace?
Nie znajdziesz spokoju?
Close your eyes and I put us to sleep
Zamknij oczy i usypiam nas

Woah, oh, oh
Łał, och, och
To sleep, woah
Spać, łał
Na-na-na-duh-na-na
Na na na na na
Woah, no, no
Woah, nie, nie
Na-na-na-na
Na-na-na-na
Oh, oh, oh
Och, och, och
Oh, oh, oh
Och, och, och

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …