The Weeknd – Final Lullaby Text Piesne Preklad v Slovensky

I’m running out of time
Dochádza mi čas
And you’ll always be on my mind
A vždy mi budeš myslieť

And I can’t make you stay
A nemôžem vás prinútiť, aby ste zostali
In this broken place
Na tomto zlomenom mieste
And I hope you find peace
A dúfam, že nájdete mier
Close your eyes as I put us to sleep
Zatvorte oči, keď som nás usnul

Finally
konečne
To sleep
Spať
Finally
konečne

And I can’t make you stay
A nemôžem vás prinútiť zostať
In this broken place
Na tomto zlomenom mieste
And I hope you find peace
A dúfam, že nájdete mier
Close your eyes as I put us to sleep
Zatvorte oči, keď som nás usnul

Finally
konečne
Go to sleep
Choď spať
Finally
konečne
Oh-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh

I’m home alone
Som doma sám
My trauma, alone
Moje trauma, sám

I can’t make you stay
Nemôžem vás prinútiť, aby ste zostali
In this broken place
Na tomto zlomenom mieste
Won’t you find peace?
Nenájdete mier?
Close your eyes and I put us to sleep
Zatvorte oči a dáme nás spať

Woah, oh, oh
Woah, oh, oh
To sleep, woah
Spať, woah
Na-na-na-duh-na-na
Na na na na
Woah, no, no
Woah, nie, nie
Na-na-na-na
Na-na-na-na
Oh, oh, oh
Oh oh oh
Oh, oh, oh
Oh oh oh

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …