The Weeknd – Final Lullaby Text Písně Překlad v Český

I’m running out of time
Dochází mi čas
And you’ll always be on my mind
A budete vždy na mysli

And I can’t make you stay
A nemůžu vás donutit zůstat
In this broken place
Na tomto rozbitém místě
And I hope you find peace
A doufám, že najdete mír
Close your eyes as I put us to sleep
Zavřete oči, když jsem nás usnul

Finally
Konečně
To sleep
Spát
Finally
Konečně

And I can’t make you stay
A nemůžu?
In this broken place
Na tomto zlomeném místě
And I hope you find peace
A doufám, že najdete mír
Close your eyes as I put us to sleep
Zavřete oči, když jsem nás usnul

Finally
Konečně
Go to sleep
Běž spát
Finally
Konečně
Oh-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh
Oh-oh, oh-oh-oh, oh

I’m home alone
Jsem doma sám
My trauma, alone
Moje trauma, sám

I can’t make you stay
Nemůžu tě donutit zůstat
In this broken place
Na tomto rozbitém místě
Won’t you find peace?
Nenajdete mír?
Close your eyes and I put us to sleep
Zavři oči a dáme nás spát

Woah, oh, oh
Woah, oh, oh
To sleep, woah
Spát, woah
Na-na-na-duh-na-na
Na na na na
Woah, no, no
Woah, ne, ne
Na-na-na-na
Na-na-na-na
Oh, oh, oh
Ach ach ach
Oh, oh, oh
Ach ach ach

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …