The Weeknd – Hardest To Love Songtekst Vertaling Nederlands

No, yeah
Nee ja
Oh, yeah
Oh ja
Oh, yeah
Oh ja
Yeah, uh
Ja

You try with me so many times, yeah
Je probeert het zo vaak met mij, ja
You’re cryin’ out behind the smiles
je schreeuwt het uit achter de glimlach
And I can see right through the lies
En ik kan dwars door de leugens heen kijken
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Ja ja ja ja ja
And what we had is dead inside, yeah
En wat we hadden is dood van binnen, ja
You’re actin’ like it’s still alive, ayy
je doet alsof het nog leeft
And you still wanna make it right, yeah
En je wilt het nog steeds goed maken, ja
I know
ik weet

But I’ve been the hardest to love
Maar ik was het moeilijkst om van te houden
You’re tryna let me go, yeah
je probeert me te laten gaan, ja
And I can see it, I can see it
En ik kan het zien, ik kan het zien
I’ve been the hardest to love
Ik was het moeilijkst om van te houden
It’s hard to let me go, yeah
Het is moeilijk om me te laten gaan, ja
And I can feel it, I can feel it (Oh, yeah)
En ik kan het voelen, ik kan het voelen (oh ja)

I don’t feel it anymore (Yeah)
Ik voel het niet meer (ja)
The house I bought is not a home (No)
Het huis dat ik heb gekocht is geen huis (nee)
Together we are so alone
Samen zijn we zo alleen
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Oh)
Ja ja ja ja ja
Don’t regret the day we met (We met)
Heb geen spijt van de dag dat we elkaar ontmoetten (we hebben elkaar ontmoet)
Don’t forget that time we spent (We spent)
Vergeet niet die tijd die we hebben doorgebracht (we hebben doorgebracht)
Forget that we’re in different beds
Vergeet dat we in verschillende bedden liggen
I know
ik weet

‘Cause I’ve been the hardest to love
omdat ik het moeilijkst was om van te houden
You’re tryna let me go, yeah
je probeert me te laten gaan, ja
And I can see it, I can see it
En ik kan het zien, ik kan het zien
I’ve been the hardest to love
Ik was het moeilijkst om van te houden
It’s hard to let me go, yeah
Het is moeilijk om me te laten gaan, ja
And I can feel it, I can feel it
En ik kan het voelen, ik kan het voelen

I can’t, can’t believe you want me
Ik kan niet, kan niet geloven dat je me wilt
After all the heart breaks, after all I’ve done, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)
Na alle liefdesverdriet die ik heb gedaan
No, I can’t, can’t believe you trust me (Trust me)
Nee, ik kan niet, ik kan niet geloven dat je me vertrouwt
After all the rough days, you still call me up (Me up, oh-oh-oh)
Na alle zware dagen bel je me nog steeds op

‘Cause I’ve been the hardest to love
omdat ik het moeilijkst was om van te houden
You’re tryna let me go, (Tryna let me go) yeah
je probeert me te laten gaan, ja
And I can see it, I can see it (I can see it)
En ik kan het zien, ik kan het zien
I’ve been the hardest to love (Love, baby)
Ik was het moeilijkst om van te houden (schat)
You’re tryna let me go, yeah
je probeert me te laten gaan, ja
And I can feel it, I can feel it
En ik kan het voelen, ik kan het voelen

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …