The Weeknd – Hardest To Love Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

No, yeah
Nie tak
Oh, yeah
O tak
Oh, yeah
O tak
Yeah, uh
tak

You try with me so many times, yeah
Próbujesz ze mną tyle razy, tak
You’re cryin’ out behind the smiles
płaczesz za uśmiechami
And I can see right through the lies
I widzę kłamstwa
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
tak tak tak tak tak
And what we had is dead inside, yeah
A to, co mieliśmy, jest martwe w środku, tak
You’re actin’ like it’s still alive, ayy
zachowujesz się, jakby wciąż żył
And you still wanna make it right, yeah
I nadal chcesz to naprawić, tak
I know
wiem

But I’ve been the hardest to love
Ale najtrudniej było mnie kochać
You’re tryna let me go, yeah
próbujesz mnie puścić, tak
And I can see it, I can see it
I widzę to, widzę to
I’ve been the hardest to love
Byłem najtrudniejszy do kochania
It’s hard to let me go, yeah
Tak, trudno mi pozwolić odejść
And I can feel it, I can feel it (Oh, yeah)
I czuję to, czuję to (Och, tak)

I don’t feel it anymore (Yeah)
Już tego nie czuję (tak)
The house I bought is not a home (No)
Dom, który kupiłem, nie jest domem (nie)
Together we are so alone
Razem jesteśmy tacy sami
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Oh)
tak tak tak tak tak
Don’t regret the day we met (We met)
Nie żałuj dnia, w którym się poznaliśmy (Poznaliśmy się)
Don’t forget that time we spent (We spent)
Nie zapomnij, że spędziliśmy czas (spędziliśmy)
Forget that we’re in different beds
Zapomnij, że jesteśmy w różnych łóżkach
I know
wiem

‘Cause I’ve been the hardest to love
ponieważ najtrudniej było mnie kochać
You’re tryna let me go, yeah
próbujesz mnie puścić, tak
And I can see it, I can see it
I widzę to, widzę to
I’ve been the hardest to love
Byłem najtrudniejszy do kochania
It’s hard to let me go, yeah
Tak, trudno mi pozwolić odejść
And I can feel it, I can feel it
I czuję to, czuję to

I can’t, can’t believe you want me
Nie mogę, nie mogę uwierzyć, że mnie chcesz
After all the heart breaks, after all I’ve done, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)
Po wszystkich złamaniach serca, które zrobiłem
No, I can’t, can’t believe you trust me (Trust me)
Nie, nie mogę, nie mogę uwierzyć, że mi ufasz
After all the rough days, you still call me up (Me up, oh-oh-oh)
Po wszystkich trudnych dniach wciąż do mnie dzwonisz

‘Cause I’ve been the hardest to love
ponieważ najtrudniej było mnie kochać
You’re tryna let me go, (Tryna let me go) yeah
próbujesz mnie puścić, tak
And I can see it, I can see it (I can see it)
I widzę to, widzę to
I’ve been the hardest to love (Love, baby)
Byłem najtrudniejszy do kochania (kochanie)
You’re tryna let me go, yeah
próbujesz mnie puścić, tak
And I can feel it, I can feel it
I czuję to, czuję to

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …