The Weeknd – Hardest To Love Text Písně Překlad v Český

No, yeah
Žádné ano
Oh, yeah
Ach ano
Oh, yeah
Ach ano
Yeah, uh
Ano

You try with me so many times, yeah
Zkusíš se mnou tolikrát, ano
You’re cryin’ out behind the smiles
křičíš za úsměvy
And I can see right through the lies
A vidím přímo skrze lži
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
ano, ano, ano, ano, ano
And what we had is dead inside, yeah
A to, co jsme měli, je uvnitř mrtvé, ano
You’re actin’ like it’s still alive, ayy
jednáš, jako by to pořád bylo naživu
And you still wanna make it right, yeah
A pořád to chcete napravit, ano
I know
vím

But I’ve been the hardest to love
Ale já jsem byl nejtěžší milovat
You’re tryna let me go, yeah
snažíte se mě pustit, ano
And I can see it, I can see it
A vidím to, vidím to
I’ve been the hardest to love
Byl jsem nejobtížnější milovat
It’s hard to let me go, yeah
Je těžké nechat mě jít, ano
And I can feel it, I can feel it (Oh, yeah)
A cítím to, cítím to (Oh, ano)

I don’t feel it anymore (Yeah)
Už to necítím (ano)
The house I bought is not a home (No)
Dům, který jsem si koupil, není doma (ne)
Together we are so alone
Společně jsme tak sami
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Oh)
ano, ano, ano, ano, ano
Don’t regret the day we met (We met)
Neľutuj den, kdy jsme se potkali
Don’t forget that time we spent (We spent)
Nezapomeňte na čas, který jsme strávili (Strávili jsme)
Forget that we’re in different beds
Zapomeňte, že jsme v různých postelích
I know
vím

‘Cause I’ve been the hardest to love
protože jsem byl nejtěžší milovat
You’re tryna let me go, yeah
snažíte se mě pustit, ano
And I can see it, I can see it
A vidím to, vidím to
I’ve been the hardest to love
Byl jsem nejobtížnější milovat
It’s hard to let me go, yeah
Je těžké nechat mě jít, ano
And I can feel it, I can feel it
A cítím to, cítím to

I can’t, can’t believe you want me
Nemůžu, nemůžu uvěřit, že mě chceš
After all the heart breaks, after all I’ve done, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)
Po všech srdečních zlomech, které jsem udělal
No, I can’t, can’t believe you trust me (Trust me)
Ne, nemůžu, nemohu uvěřit, že mi věříš
After all the rough days, you still call me up (Me up, oh-oh-oh)
Po všech drsných dnech mě stále zavoláš

‘Cause I’ve been the hardest to love
protože jsem byl nejtěžší milovat
You’re tryna let me go, (Tryna let me go) yeah
snažíte se mě pustit, ano
And I can see it, I can see it (I can see it)
A vidím to, vidím to
I’ve been the hardest to love (Love, baby)
Byl jsem nejtěžší milovat (zlato)
You’re tryna let me go, yeah
snažíte se mě pustit, ano
And I can feel it, I can feel it
A cítím to, cítím to

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …