The Weeknd – Heartless dalszöveg fordítás magyarul

(Sheesh)
(Sheesh)
I shouldn’t rush it
Nem kellene sietnem

Never need a b*tch, I’m what a b*tch need (B*tch need)
Soha nincs szükségem senkinek, én vagyok, amire más rossz embereknek szükségük van
Tryna find the one that can fix me
megpróbálom megtalálni azt, amely megjavít
I’ve been dodgin’ death in the six speed
A hat sebességen elkerültem a halált
Amphetamine got my stummy feelin’ sickly
A fehér por miatt a hasam beteg lett
Yeah, I want it all now
igen, most mindent akarok
I’ve been runnin’ through the p*ssy, need a dog pound
Átmentem a lyukakon, szükségem van egy kutya ketrecre
Hundred models gettin’ faded in the compound
Száz modell elhalványul a vegyületben
Tryna love me, but they never get a pulse down
próbál szeretni, de soha nem kapnak esélyt

Why? ‘Cause I’m heartless
Miért? mert szívtelen vagyok
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
És visszatérek az utakhoz, mert szívtelen vagyok
All this money and this pain got me heartless
Az egész pénz és ez a fájdalom szívtelenné tette
Low life for life ’cause I’m heartless
Alacsony élet a szívtelenség miatt
Said I’m heartless
Azt mondtam, hogy szívtelen vagyok
Tryna be a better man, but I’m heartless
próbálok jobb ember lenni, de szívtelen vagyok
Never be a weddin’ plan for the heartless
Soha ne légy esküvői tervező a szívtelennek
Low life for life ’cause I’m heartless
Alacsony élet a szívtelenség miatt

Said I’m heartless
Azt mondtam, hogy szívtelen vagyok
So much p*ssy, it be fallin’ out the pocket
Annyira szívtelen vagyok, hogy esik ki a zsebéből
Metro Boomin turn this h* into a moshpit
A lemez producer ezt a haszontalan dolgot zenei koncertre fordította
Tesla pill got me flyin’ like a cockpit
A Tesla-tabletta engem úgy repült, mint egy pilótafülke
Yeah, I got her watchin’
igen, figyeltem
Call me up, turn that p*ssy to a faucet
Hívj fel, megcsinálom ezt a lyukat folyadékáramú csőké
Duffle bags full of dr*gs and a rocket
Táskák tele vannak fehér porral és rakéta
Stix drunk, but he never miss a target
Részeg, de soha nem hagy ki egy célt
Photoshoots, I’m a star now (Star)
Fotók, most csillag vagyok
I’m talkin’ Time, Rolling Stone, and Bazaar now (‘Zaar)
Most a népszerű magazinokkal beszélek
Sellin’ dreams to these girls with their guard down (What?)
Az álmokat eladni ezeknek a lányok, miközben nem őrzik őket (Mi?)
Seven years, I’ve been swimmin’ with the sharks now
Hét éve úszok a cápákkal

Why? ‘Cause I’m heartless
Miért? mert szívtelen vagyok
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
És visszatérek az utakhoz, mert szívtelen vagyok
All this money and this pain got me heartless
Az egész pénz és ez a fájdalom szívtelenné tette
Low life for life ’cause I’m heartless
Alacsony élet a szívtelenség miatt
Said I’m heartless
Azt mondtam, hogy szívtelen vagyok
Tryna be a better man, but I’m heartless
próbálok jobb ember lenni, de szívtelen vagyok
Never be a weddin’ plan for the heartless
Soha ne légy esküvői tervező a szívtelennek
Low life for life ’cause I’m heartless
Alacsony élet a szívtelenség miatt

I lost my heart and my mind
Elvesztettem a szívemet és a fejem
I try to always do right
Igyekszem mindig jól tenni
I thought I lost you this time
Azt hittem, elvesztetlek téged
You just came back in my life
Most jöttél vissza az életemben
You never gave up on me (Why don’t you?)
Soha nem adtál fel nekem (miért nem?)
I’ll never know what you see (Why won’t you?)
Soha nem fogom tudni, mit látsz (miért nem?)
I don’t do well when alone (Oh yeah)
Nem jól vagyok, ha egyedül vagyok (Oh igen)
You hear it clear in my tone
Tisztán hallja az én hangomban

‘Cause I’m heartless
mert szívtelen vagyok
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
És visszatérek az utakhoz, mert szívtelen vagyok
All this money and this pain got me heartless
Az egész pénz és ez a fájdalom szívtelenné tette
Low life for life ’cause I’m heartless
Alacsony élet a szívtelenség miatt
Said I’m heartless
Azt mondtam, hogy szívtelen vagyok
Tryna be a better man, but I’m heartless
próbálok jobb ember lenni, de szívtelen vagyok
Never be a weddin’ plan for the heartless
Soha ne légy esküvői tervező a szívtelennek
Low life for life ’cause I’m heartless
Alacsony élet a szívtelenség miatt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close