The Weeknd – Heartless lời bài hát phiên âm tiếng việt

(Sheesh)
(Sheesh)
I shouldn’t rush it
Tôi không nên vội

Never need a b*tch, I’m what a b*tch need (B*tch need)
Tôi không bao giờ cần bất cứ ai, tôi là những gì người xấu khác cần
Tryna find the one that can fix me
cố gắng tìm một trong những có thể sửa chữa tôi
I’ve been dodgin’ death in the six speed
Tôi đã tránh được cái chết trong sáu tốc độ
Amphetamine got my stummy feelin’ sickly
Bột trắng làm tôi cảm thấy đau bụng
Yeah, I want it all now
vâng, tôi muốn tất cả bây giờ
I’ve been runnin’ through the p*ssy, need a dog pound
Tôi đã chạy qua lỗ, cần một cái chuồng chó
Hundred models gettin’ faded in the compound
Hàng trăm mô hình bị mờ dần trong hợp chất
Tryna love me, but they never get a pulse down
cố gắng yêu tôi, nhưng họ không bao giờ có cơ hội

Why? ‘Cause I’m heartless
Tại sao? bởi vì tôi vô tâm
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
Và tôi trở lại con đường của mình vì tôi vô tâm
All this money and this pain got me heartless
Tất cả số tiền này và nỗi đau này khiến tôi vô tâm
Low life for life ’cause I’m heartless
Cuộc sống thấp kém vì vô tâm
Said I’m heartless
Tôi đã nói tôi vô tâm
Tryna be a better man, but I’m heartless
cố gắng trở thành một người đàn ông tốt hơn, nhưng tôi vô tâm
Never be a weddin’ plan for the heartless
Không bao giờ là một kế hoạch đám cưới cho những người vô tâm
Low life for life ’cause I’m heartless
Cuộc sống thấp kém vì vô tâm

Said I’m heartless
Tôi đã nói tôi vô tâm
So much p*ssy, it be fallin’ out the pocket
Tôi vô tâm đến nỗi rơi ra khỏi túi
Metro Boomin turn this h* into a moshpit
Nhà sản xuất thu âm đã biến điều vô dụng này thành một buổi hòa nhạc
Tesla pill got me flyin’ like a cockpit
Viên thuốc Tesla khiến tôi bay như buồng lái
Yeah, I got her watchin’
vâng, tôi đã cho cô ấy xem
Call me up, turn that p*ssy to a faucet
Gọi tôi lên, tôi sẽ biến cái lỗ đó thành một đường ống chảy lỏng
Duffle bags full of dr*gs and a rocket
Túi đầy bột trắng và một tên lửa
Stix drunk, but he never miss a target
Anh ta say rượu, nhưng anh ta không bao giờ bỏ lỡ một mục tiêu
Photoshoots, I’m a star now (Star)
Chụp ảnh, bây giờ tôi là một ngôi sao
I’m talkin’ Time, Rolling Stone, and Bazaar now (‘Zaar)
Bây giờ tôi đang nói chuyện với các tạp chí nổi tiếng
Sellin’ dreams to these girls with their guard down (What?)
Bán những giấc mơ cho những cô gái này với sự bảo vệ của họ (Cái gì?)
Seven years, I’ve been swimmin’ with the sharks now
Bảy năm nay, tôi đã bơi cùng những con cá mập

Why? ‘Cause I’m heartless
Tại sao? bởi vì tôi vô tâm
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
Và tôi trở lại con đường của mình vì tôi vô tâm
All this money and this pain got me heartless
Tất cả số tiền này và nỗi đau này khiến tôi vô tâm
Low life for life ’cause I’m heartless
Cuộc sống thấp kém vì vô tâm
Said I’m heartless
Tôi đã nói tôi vô tâm
Tryna be a better man, but I’m heartless
cố gắng trở thành một người đàn ông tốt hơn, nhưng tôi vô tâm
Never be a weddin’ plan for the heartless
Không bao giờ là một kế hoạch đám cưới cho những người vô tâm
Low life for life ’cause I’m heartless
Cuộc sống thấp kém vì vô tâm

I lost my heart and my mind
Tôi đánh mất trái tim và tâm trí của tôi
I try to always do right
Tôi cố gắng luôn luôn làm đúng
I thought I lost you this time
Tôi nghĩ tôi đã mất bạn lần này
You just came back in my life
Bạn vừa trở lại trong cuộc sống của tôi
You never gave up on me (Why don’t you?)
Bạn không bao giờ từ bỏ tôi (Tại sao bạn không?)
I’ll never know what you see (Why won’t you?)
Tôi sẽ không bao giờ biết những gì bạn nhìn thấy (Tại sao bạn không?)
I don’t do well when alone (Oh yeah)
Tôi không làm tốt khi một mình (Ồ vâng)
You hear it clear in my tone
Bạn nghe rõ trong giọng điệu của tôi

‘Cause I’m heartless
bởi vì tôi vô tâm
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
Và tôi trở lại con đường của mình vì tôi vô tâm
All this money and this pain got me heartless
Tất cả số tiền này và nỗi đau này khiến tôi vô tâm
Low life for life ’cause I’m heartless
Cuộc sống thấp kém vì vô tâm
Said I’m heartless
Tôi đã nói tôi vô tâm
Tryna be a better man, but I’m heartless
cố gắng trở thành một người đàn ông tốt hơn, nhưng tôi vô tâm
Never be a weddin’ plan for the heartless
Không bao giờ là một kế hoạch đám cưới cho những người vô tâm
Low life for life ’cause I’m heartless
Cuộc sống thấp kém vì vô tâm

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …