The Weeknd – Heartless Songtekst Vertaling in Nederlands


(Sheesh)
(Sheesh)
I shouldn’t rush it
Ik zou niet moeten opschieten

Never need a b*tch, I’m what a b*tch need (B*tch need)
Ik heb nooit iemand nodig, ik ben wat andere slechte mensen nodig hebben
Tryna find the one that can fix me
probeert degene te vinden die me kan repareren
I’ve been dodgin’ death in the six speed
Ik heb de dood vermeden met zes versnellingen
Amphetamine got my stummy feelin’ sickly
Door het witte poeder werd mijn buik misselijk
Yeah, I want it all now
ja, ik wil het nu allemaal
I’ve been runnin’ through the p*ssy, need a dog pound
Ik heb door gaten gerend, heb een hondenkooi nodig
Hundred models gettin’ faded in the compound
Honderd modellen vervagen in de compound
Tryna love me, but they never get a pulse down
proberen van me te houden, maar ze krijgen nooit een kans

Why? ‘Cause I’m heartless
Waarom? omdat ik harteloos ben
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
En ik ben terug naar mijn wegen omdat ik harteloos ben
All this money and this pain got me heartless
Al dit geld en deze pijn hebben me harteloos gemaakt
Low life for life ’cause I’m heartless
Laag leven omdat je harteloos bent
Said I’m heartless
Ik heb gezegd dat ik harteloos ben
Tryna be a better man, but I’m heartless
ik probeer een betere man te zijn, maar ik ben harteloos
Never be a weddin’ plan for the heartless
Wees nooit een weddingplanner voor de hartelozen
Low life for life ’cause I’m heartless
Laag leven omdat je harteloos bentSaid I’m heartless
Ik heb gezegd dat ik harteloos ben
So much p*ssy, it be fallin’ out the pocket
Ik ben zo harteloos dat het uit de zak valt
Metro Boomin turn this h* into a moshpit
De platenproducent maakte van dit nutteloze ding een muziekconcert
Tesla pill got me flyin’ like a cockpit
Tesla-pil liet me vliegen als een cockpit
Yeah, I got her watchin’
ja, ik heb haar laten kijken
Call me up, turn that p*ssy to a faucet
Roep me op, ik zal dat gat veranderen in een vloeistof stromende pijp
Duffle bags full of dr*gs and a rocket
Zakken vol wit poeder en een raket
Stix drunk, but he never miss a target
Hij is dronken, maar mist nooit een doelwit
Photoshoots, I’m a star now (Star)
Fotoshoots, ik ben nu een ster
I’m talkin’ Time, Rolling Stone, and Bazaar now (‘Zaar)
Nu praat ik met populaire tijdschriften
Sellin’ dreams to these girls with their guard down (What?)
Dromen verkopen aan deze meisjes met hun hoed naar beneden (wat?)
Seven years, I’ve been swimmin’ with the sharks now
Zeven jaar heb ik nu met de haaien gezwommen

Why? ‘Cause I’m heartless
Waarom? omdat ik harteloos ben
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
En ik ben terug naar mijn wegen omdat ik harteloos ben
All this money and this pain got me heartless
Al dit geld en deze pijn hebben me harteloos gemaakt
Low life for life ’cause I’m heartless
Laag leven omdat je harteloos bent
Said I’m heartless
Ik heb gezegd dat ik harteloos ben
Tryna be a better man, but I’m heartless
ik probeer een betere man te zijn, maar ik ben harteloos
Never be a weddin’ plan for the heartless
Wees nooit een weddingplanner voor de hartelozen
Low life for life ’cause I’m heartless
Laag leven omdat je harteloos bent

I lost my heart and my mind
Ik verloor mijn hart en mijn verstand
I try to always do right
Ik probeer het altijd goed te doen
I thought I lost you this time
Ik dacht dat ik je deze keer kwijt was
You just came back in my life
Je bent net terug in mijn leven
You never gave up on me (Why don’t you?)
Je hebt me nooit opgegeven (waarom niet?)
I’ll never know what you see (Why won’t you?)
Ik zal nooit weten wat je ziet (Waarom niet?)
I don’t do well when alone (Oh yeah)
Ik doe het niet goed als ik alleen ben (Oh ja)
You hear it clear in my tone
Je hoort het duidelijk in mijn toon

‘Cause I’m heartless
omdat ik harteloos ben
And I’m back to my ways ’cause I’m heartless
En ik ben terug naar mijn wegen omdat ik harteloos ben
All this money and this pain got me heartless
Al dit geld en deze pijn hebben me harteloos gemaakt
Low life for life ’cause I’m heartless
Laag leven omdat je harteloos bent
Said I’m heartless
Ik heb gezegd dat ik harteloos ben
Tryna be a better man, but I’m heartless
ik probeer een betere man te zijn, maar ik ben harteloos
Never be a weddin’ plan for the heartless
Wees nooit een weddingplanner voor de hartelozen
Low life for life ’cause I’m heartless
Laag leven omdat je harteloos bent

Close