The Weeknd – In Your Eyes Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

I just pretend that I’m in the dark
Udaję, że jestem w ciemności
I don’t regret ’cause my heart can’t take a loss
Nie żałuję, bo moje serce nie może ponieść straty
I’d rather be so oblivious
Wolałbym być tak nieświadomy
I’d rather be with you
Wolałbym być z tobą

When it’s said, when it’s done, yeah
Kiedy jest powiedziane, kiedy jest zrobione, tak
I don’t ever wanna know
Nigdy nie chcę wiedzieć
I can tell what you done, yeah
Mogę powiedzieć, co zrobiłeś, tak
When I look at you
Kiedy na Ciebie patrzę

In your eyes
W Twoich oczach
I see there’s something burning inside you
Widzę, że coś w tobie płonie
Oh, inside you
Och, w tobie
In your eyes, I know it hurts to smile but you try to
W twoich oczach wiem, że boli uśmiech, ale ty próbujesz się uśmiechnąć
Oh, you try to
Och, próbujesz się uśmiechnąć

You always try to hide the pain
Zawsze starasz się ukryć ból
You always know just what to say
Zawsze wiesz tylko, co powiedzieć
I always look the other way
Zawsze patrzę w drugą stronę
I’m blind, I’m blind
Jestem ślepy, jestem ślepy
In your eyes, you lie, but I don’t let it define you
W twoich oczach kłamiesz, ale nie pozwalam, by cię to definiowało
Oh, define you
Och, zdefiniuj cię

I tried to find love
Próbowałem znaleźć miłość
In someone else too many times
U kogoś zbyt wiele razy
But I hope you know I mean it (Mean it)
Ale mam nadzieję, że wiesz, że mam na myśli
When I tell you you’re the one that was on my mind, oh
Kiedy mówię ci, że to ty byłeś w moich myślach, och

When it’s said, when it’s done, yeah
Kiedy jest powiedziane, kiedy jest zrobione, tak
I would never let you know (Let you know)
Nigdy bym cię nie poinformował
I’m ashamed of what I’ve done, yeah
Wstydzę się tego, co zrobiłem, tak
When I look at you
Kiedy na Ciebie patrzę

In your eyes (Your eyes)
W Twoich oczach
I see there’s something burning inside you (Inside you)
Widzę, że coś w tobie płonie
Oh, inside you (Oh, inside you)
Och, w tobie
In your eyes, I know it hurts to smile but you try to (But you try to)
W twoich oczach wiem, że boli uśmiech, ale ty próbujesz się uśmiechnąć
Oh, you try to (You try to)
Och, próbujesz się uśmiechnąć

You always try to hide the pain (Oh, oh)
Zawsze starasz się ukryć ból
You always know just what to say (Oh, dear)
Zawsze wiesz tylko, co powiedzieć (o, kochanie)
I always look the other way
Zawsze patrzę w drugą stronę
I’m blind, I’m blind
Jestem ślepy, jestem ślepy
In your eyes, you lie, but I don’t let it define you (Hey)
W twoich oczach kłamiesz, ale nie pozwalam, by cię to definiowało
Oh, define you
Och, zdefiniuj cię

In your eyes
W Twoich oczach
I see there’s something burning inside you
Widzę, że coś w tobie płonie
Oh, inside you
Och, w tobie

You always try to hide the pain
Zawsze starasz się ukryć ból
You always know just what to say
Zawsze wiesz tylko, co powiedzieć
I always look the other way
Zawsze patrzę w drugą stronę
I’m blind, I’m blind
Jestem ślepy, jestem ślepy
In your eyes, you lie, but I don’t let it define you
W twoich oczach kłamiesz, ale nie pozwalam, by cię to definiowało
Oh, define you
Och, zdefiniuj cię

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …