The Weeknd – In Your Eyes Text Písně Překlad v Český

I just pretend that I’m in the dark
Jen předstírám, že jsem ve tmě
I don’t regret ’cause my heart can’t take a loss
Lituji, protože mé srdce nemůže přijít o ztrátu
I’d rather be so oblivious
Raději bych byl tak nedbalý
I’d rather be with you
Raději bych byl s tebou

When it’s said, when it’s done, yeah
Když je řečeno, když je hotovo, ano
I don’t ever wanna know
Nikdy to nechci vědět
I can tell what you done, yeah
Můžu říct, co jsi udělal, ano
When I look at you
Když se na tebe podívám

In your eyes
V tvých očích
I see there’s something burning inside you
Vidím, že ve vás něco hoří
Oh, inside you
Oh, uvnitř tebe
In your eyes, I know it hurts to smile but you try to
Ve tvých očích vím, že to bolí úsměv, ale snažíš se usmát
Oh, you try to
Oh, snažíte se usmát

You always try to hide the pain
Vždy se snažíš skrýt bolest
You always know just what to say
Vždy víte, co říct
I always look the other way
Vždycky vypadám opačně
I’m blind, I’m blind
Jsem slepý, slepý
In your eyes, you lie, but I don’t let it define you
Ve vašich očích lžete, ale nenechám vás to definovat
Oh, define you
Oh, definuju tě

I tried to find love
Snažil jsem se najít lásku
In someone else too many times
U někoho jiného příliš mnohokrát
But I hope you know I mean it (Mean it)
Ale doufám, že víš, že to myslím vážně
When I tell you you’re the one that was on my mind, oh
Když vám řeknu, že jste ten, který měl na mysli, oh

When it’s said, when it’s done, yeah
Když je řečeno, když je hotovo, ano
I would never let you know (Let you know)
Nikdy bych ti to nedal vědět
I’m ashamed of what I’ve done, yeah
Stydím se za to, co jsem udělal, ano
When I look at you
Když se na tebe podívám

In your eyes (Your eyes)
V tvých očích
I see there’s something burning inside you (Inside you)
Vidím, že ve vás něco hoří
Oh, inside you (Oh, inside you)
Oh, uvnitř tebe
In your eyes, I know it hurts to smile but you try to (But you try to)
Ve tvých očích vím, že to bolí úsměv, ale snažíš se usmát
Oh, you try to (You try to)
Oh, snažíte se usmát

You always try to hide the pain (Oh, oh)
Vždy se snažíš skrýt bolest
You always know just what to say (Oh, dear)
Vždy víte, co říct (Ach, drahá)
I always look the other way
Vždycky vypadám opačně
I’m blind, I’m blind
Jsem slepý, slepý
In your eyes, you lie, but I don’t let it define you (Hey)
Ve vašich očích lžete, ale nenechám vás to definovat
Oh, define you
Oh, definuju tě

In your eyes
V tvých očích
I see there’s something burning inside you
Vidím, že ve vás něco hoří
Oh, inside you
Oh, uvnitř tebe

You always try to hide the pain
Vždy se snažíš skrýt bolest
You always know just what to say
Vždy víte, co říct
I always look the other way
Vždycky vypadám opačně
I’m blind, I’m blind
Jsem slepý, slepý
In your eyes, you lie, but I don’t let it define you
Ve vašich očích lžete, ale nenechám vás to definovat
Oh, define you
Oh, definuju tě

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …