The Weeknd – Missed You Sangtekster Oversættelse til Dansk

Convinced myself to run around with someone else to forget about you
Jeg overbeviste mig selv om at løbe rundt med en anden for at glemme dig
But I can’t hold you responsible for the things I do
Men jeg kan ikke holde dig ansvarlig for de ting, jeg gør
I said your name by mistake
Jeg sagde dit navn ved en fejltagelse
Played it off like I’m just confused
Spillede det ud som om jeg bare er forvirret
But I was frontin’, lyin’ to myself
Men jeg frontede og lyver for mig selv
When I know the truth
Når jeg ved sandheden

Was I missed you
jeg savnede dig
Yes, it’s true
Ja, det er sandt
I should’ve known not to let you go, let you go
Jeg burde have vidst ikke at lade dig gå, lade dig gå
‘Cause I missed you
fordi jeg savnede dig
Baby boo
Baby
We could’ve grown if I held you close, held you close
Vi kunne have vokset, hvis jeg holdt dig tæt, holdt dig tæt

I hurt myself a hundred times just to feel something in my soul
Jeg har skadet mig selv hundrede gange bare for at føle noget i min sjæl
I kept knocking even though I knew what’s behind that door
Jeg bankede fortsat, selvom jeg vidste, hvad der stod bag den dør
But then I heard you call my name and it sounded like the sweetest song
Men så hørte jeg dig kalde mit navn, og det lød som den søde sang
You never moved on, you were waiting for me all along
Du kom aldrig videre, du ventede på mig hele tiden

Well, I missed you
Jeg savnede dig
Yes, it’s true
Ja, det er sandt
Should’ve known not to let you go, let you go
Burde have vidst ikke at lade dig gå, lad dig gå
Well, I missed you
Jeg savnede dig
Baby boo
Baby
We could’ve grown if I held you close, held you close
Vi kunne have vokset, hvis jeg holdt dig tæt, holdt dig tæt

Oh, I missed you
Åh, jeg savnede dig
Yes, it’s true
Ja, det er sandt
Should’ve known not to let you go, let you go
Burde have vidst ikke at lade dig gå, lad dig gå
Girl, I missed you
Pige, jeg savnede dig
Baby boo
Baby
We could’ve grown if I held you close, held you close
Vi kunne have vokset, hvis jeg holdt dig tæt, holdt dig tæt
Well, I missed you
Jeg savnede dig

About admin

Check Also

Charlie Puth – Girlfriend Sangtekster Oversættelse til Dansk

Watch this video on YouTube Girlfriend Sangtekster Oversættelse YeahJa Tired of this conversationTræt af denne …