The Weeknd – Missed You Songtekst Vertaling Nederlands

Convinced myself to run around with someone else to forget about you
Ik heb mezelf ervan overtuigd om met iemand anders rond te rennen om je te vergeten
But I can’t hold you responsible for the things I do
Maar ik kan je niet verantwoordelijk houden voor de dingen die ik doe
I said your name by mistake
Ik heb per ongeluk je naam genoemd
Played it off like I’m just confused
Speelde het uit alsof ik gewoon in de war ben
But I was frontin’, lyin’ to myself
Maar ik fronteerde, loog tegen mezelf
When I know the truth
Als ik de waarheid ken

Was I missed you
ik heb je gemist
Yes, it’s true
Ja het is waar
I should’ve known not to let you go, let you go
Ik had moeten weten dat ik je niet liet gaan, laat je gaan
‘Cause I missed you
omdat ik je heb gemist
Baby boo
Baby
We could’ve grown if I held you close, held you close
We hadden kunnen groeien als ik je dicht bij me had gehouden

I hurt myself a hundred times just to feel something in my soul
Ik heb mezelf honderd keer pijn gedaan om iets in mijn ziel te voelen
I kept knocking even though I knew what’s behind that door
Ik bleef kloppen, ook al wist ik wat er achter die deur zat
But then I heard you call my name and it sounded like the sweetest song
Maar toen hoorde ik dat je mijn naam noemde en het klonk als het liefste liedje
You never moved on, you were waiting for me all along
Je ging nooit verder, je wachtte al die tijd op me

Well, I missed you
Nou, ik heb je gemist
Yes, it’s true
Ja het is waar
Should’ve known not to let you go, let you go
Had je moeten laten gaan, laat je gaan
Well, I missed you
Nou, ik heb je gemist
Baby boo
Baby
We could’ve grown if I held you close, held you close
We hadden kunnen groeien als ik je dicht bij me had gehouden

Oh, I missed you
Oh, ik heb je gemist
Yes, it’s true
Ja het is waar
Should’ve known not to let you go, let you go
Had je moeten laten gaan, laat je gaan
Girl, I missed you
Meisje, ik heb je gemist
Baby boo
Baby
We could’ve grown if I held you close, held you close
We hadden kunnen groeien als ik je dicht bij me had gehouden
Well, I missed you
Nou, ik heb je gemist

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …