The Weeknd – Missed You Text Piesne Preklad v Slovensky

Convinced myself to run around with someone else to forget about you
Presvedčil som sa, že pobehujem s niekým iným, aby som na teba zabudol
But I can’t hold you responsible for the things I do
Ale nemôžem vás považovať za zodpovedného za veci, ktoré robím
I said your name by mistake
Svoje meno som omylom povedal
Played it off like I’m just confused
Hral to, akoby som bol zmätený
But I was frontin’, lyin’ to myself
Ale čelil som si a ležal som
When I know the truth
Keď viem pravdu

Was I missed you
chýbal si mi
Yes, it’s true
Áno, je to pravda
I should’ve known not to let you go, let you go
Mal som vedieť, že ťa pustím, pustím ťa
‘Cause I missed you
pretože mi chýbali
Baby boo
dieťa
We could’ve grown if I held you close, held you close
Mohli sme rásť, keby som vás držal blízko, držal som vás blízko

I hurt myself a hundred times just to feel something in my soul
Ublížil som si stokrát, aby som cítil niečo v mojej duši
I kept knocking even though I knew what’s behind that door
Stále som klepal, aj keď som vedel, čo je za tými dverami
But then I heard you call my name and it sounded like the sweetest song
Ale potom som počul, ako si voláš moje meno a znelo to ako najsladšia pieseň
You never moved on, you were waiting for me all along
Nikdy si sa nehýbal, čakal si na mňa celú dobu

Well, I missed you
Chýbal som ti
Yes, it’s true
Áno, je to pravda
Should’ve known not to let you go, let you go
Mal vedieť, že ťa nechať ísť, nechať ťa ísť
Well, I missed you
Chýbal som ti
Baby boo
dieťa
We could’ve grown if I held you close, held you close
Mohli sme rásť, keby som vás držal blízko, držal som vás blízko

Oh, I missed you
Och, zmeškala som ťa
Yes, it’s true
Áno, je to pravda
Should’ve known not to let you go, let you go
Mal vedieť, že ťa nechať ísť, nechať ťa ísť
Girl, I missed you
Dievča, vynechal som ťa
Baby boo
dieťa
We could’ve grown if I held you close, held you close
Mohli sme rásť, keby som vás držal blízko, držal som vás blízko
Well, I missed you
Chýbal som ti

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …