The Weeknd – Nothing Compares Sangtekster Oversættelse til Dansk

I been tryin’ hard to find the words to say (Find the words to say)
Jeg har prøvet hårdt på at finde de ord, jeg skal sige
If we tried again, we’d make the same mistakes (Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)
Hvis vi prøvede igen, ville vi begå de samme fejl

Asphyxiated, (Asphyxiated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Jeg vil aldrig kvæle
Without my baby, ooh-oh, ooh-oh
Uden min baby
So I fill the void, I know you do the same (Ooh)
Så jeg fylder tomrummet, jeg ved, at du gør det samme
Oh, ooh-ooh-ooh, oh, oh, oh
Åh, oh-oh-oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (Yeah)
Intet kan sammenlignes med den tomhed, vi begge deler (ja)
And nobody cares like you do (Oh yeah)
Og ingen er ligeglad med dig (ja)
You ask for my heart, but I didn’t know where to start (Oh, oh no)
Du beder om mit hjerte, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah, woah)
Men de tænker ikke på dig som jeg gør

I try my best to not get high again (Oh baby, I can’t get high again)
Jeg prøver mit bedste for ikke at blive høj igen (åh baby, jeg kan ikke komme høj igen)
But I’ve been stuck inside this place for days on end (La-da-da-da-da-da-da)
Men jeg har været fast på dette sted i flere dage

Intoxicated, (Intoxicated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Jeg bliver aldrig beruset
Without my baby, oh, ooh-oh, ooh
Uden min baby
So I fill the void just like I’d do back then (Ooh)
Så jeg fylder tomrummet, ligesom jeg ville gøre dengang
Oh, ooh-ooh, oh, oh, oh
Åh, åh-åh, åh, åh, åh

Nothing compares to the emptiness we both share (No, no, no)
Intet kan sammenlignes med den tomhed, vi begge deler
Nobody cares like you do (Like you do, ooh yeah)
Ingen er ligeglad med dig (som du gør, oh ja)
You ask for my heart, (Heart) but I didn’t know where to start (No, no, no, ooh, oh)
Du beder om mit hjerte, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah)
Men de tænker ikke på dig som jeg gør

I seen darker days, (Woah) tryna keep my faith (Oh)
Jeg har set mørkere dage og prøvet at bevare min tro
I sin too much to pray for you (For you)
Jeg synder for meget til at bede for dig
Even when it’s great, I still walk away
Selv når det er fantastisk, går jeg stadig væk
I couldn’t even change for you
Jeg kunne ikke engang ændre for dig
If you’re the air I need, I’m dying just to breathe
Hvis du er den luft, jeg har brug for, dør jeg bare for at trække vejret
I hope that you’re not dying too
Jeg håber, at du ikke også dør
Tryna keep my faith
forsøger at bevare min tro
I sin too much to pray for you
Jeg synder for meget til at bede for dig

Nothing compares to the emptiness we both share
Intet kan sammenlignes med den tomhed, vi begge deler
Nobody cares like you do
Ingen er ligeglad med dig
You ask for my heart, but I didn’t know where to start
Du beder om mit hjerte, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte
But they don’t think of you like I do
Men de tænker ikke på dig som jeg gør

About admin

Check Also

Charlie Puth – Girlfriend Sangtekster Oversættelse til Dansk

Watch this video on YouTube Girlfriend Sangtekster Oversættelse YeahJa Tired of this conversationTræt af denne …