The Weeknd – Nothing Compares Songtekst Vertaling Nederlands

I been tryin’ hard to find the words to say (Find the words to say)
Ik heb mijn best gedaan om de woorden te vinden die ik kan zeggen
If we tried again, we’d make the same mistakes (Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)
Als we het opnieuw zouden proberen, zouden we dezelfde fouten maken

Asphyxiated, (Asphyxiated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Ik zal nooit stikken
Without my baby, ooh-oh, ooh-oh
Zonder mijn baby
So I fill the void, I know you do the same (Ooh)
Dus ik vul de leegte, ik weet dat jij hetzelfde doet
Oh, ooh-ooh-ooh, oh, oh, oh
Oh, oh-oh-oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (Yeah)
Niets is te vergelijken met de leegte die we allebei delen (ja)
And nobody cares like you do (Oh yeah)
En niemand geeft erom zoals jij (ja)
You ask for my heart, but I didn’t know where to start (Oh, oh no)
Je vraagt ​​om mijn hart, maar ik wist niet waar ik moest beginnen
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah, woah)
Maar ze denken niet aan jou zoals ik

I try my best to not get high again (Oh baby, I can’t get high again)
Ik doe mijn best om niet weer high te worden (Oh schat, ik kan niet weer high worden)
But I’ve been stuck inside this place for days on end (La-da-da-da-da-da-da)
Maar ik zit al dagen vast op deze plek

Intoxicated, (Intoxicated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Ik zal nooit bedwelmd raken
Without my baby, oh, ooh-oh, ooh
Zonder mijn baby
So I fill the void just like I’d do back then (Ooh)
Dus vul ik de leegte net zoals ik toen zou doen
Oh, ooh-ooh, oh, oh, oh
Oh, oh-oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (No, no, no)
Niets is te vergelijken met de leegte die we allebei delen
Nobody cares like you do (Like you do, ooh yeah)
Niemand geeft erom zoals jij (zoals jij doet, oh ja)
You ask for my heart, (Heart) but I didn’t know where to start (No, no, no, ooh, oh)
Je vraagt ​​om mijn hart, maar ik wist niet waar ik moest beginnen
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah)
Maar ze denken niet aan jou zoals ik

I seen darker days, (Woah) tryna keep my faith (Oh)
Ik heb donkere dagen gezien, in een poging mijn geloof te behouden
I sin too much to pray for you (For you)
Ik zondig te veel om voor je te bidden
Even when it’s great, I still walk away
Zelfs als het geweldig is, loop ik nog steeds weg
I couldn’t even change for you
Ik kon niet eens voor je veranderen
If you’re the air I need, I’m dying just to breathe
Als jij de lucht bent die ik nodig heb, sterf ik om te ademen
I hope that you’re not dying too
Ik hoop dat jij ook niet doodgaat
Tryna keep my faith
probeer mijn geloof te behouden
I sin too much to pray for you
Ik zondig te veel om voor je te bidden

Nothing compares to the emptiness we both share
Niets is te vergelijken met de leegte die we allebei delen
Nobody cares like you do
Niemand geeft erom zoals jij
You ask for my heart, but I didn’t know where to start
Je vraagt ​​om mijn hart, maar ik wist niet waar ik moest beginnen
But they don’t think of you like I do
Maar ze denken niet aan jou zoals ik

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …