The Weeknd – Nothing Compares Text Písně Překlad v Český

I been tryin’ hard to find the words to say (Find the words to say)
Snažil jsem se najít slova, která bych měl říct
If we tried again, we’d make the same mistakes (Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)
Pokud bychom to zkusili znovu, udělali bychom stejné chyby

Asphyxiated, (Asphyxiated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Nikdy se nedusím
Without my baby, ooh-oh, ooh-oh
Bez mého dítěte
So I fill the void, I know you do the same (Ooh)
Takže vyplním prázdnotu, vím, že děláš totéž
Oh, ooh-ooh-ooh, oh, oh, oh
Oh, oh-oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (Yeah)
Nic se nevyrovná prázdnotě, kterou oba sdílíme (ano)
And nobody cares like you do (Oh yeah)
A nikdo se nestará jako vy (ano)
You ask for my heart, but I didn’t know where to start (Oh, oh no)
Ptáš se na mé srdce, ale nevěděl jsem, kde začít
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah, woah)
Ale nemyslí na tebe tak jako já

I try my best to not get high again (Oh baby, I can’t get high again)
Snažím se, abych se nedostal znovu vysoko (Oh, zlato, nemohu se znovu dostat vysoko)
But I’ve been stuck inside this place for days on end (La-da-da-da-da-da-da)
Ale byl jsem uvězněn uvnitř tohoto místa celé dny

Intoxicated, (Intoxicated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Nikdy nebudu opojený
Without my baby, oh, ooh-oh, ooh
Bez mého dítěte
So I fill the void just like I’d do back then (Ooh)
Takže vyplním prázdnotu stejně jako tehdy
Oh, ooh-ooh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (No, no, no)
Nic se nevyrovná prázdnotě, kterou oba sdílíme
Nobody cares like you do (Like you do, ooh yeah)
Nikdo se nestará jako vy (stejně jako vy, ach ano)
You ask for my heart, (Heart) but I didn’t know where to start (No, no, no, ooh, oh)
Ptáš se na mé srdce, ale nevěděl jsem, kde začít
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah)
Ale nemyslí na tebe tak jako já

I seen darker days, (Woah) tryna keep my faith (Oh)
Viděl jsem temnější dny a snažil jsem se udržet svou víru
I sin too much to pray for you (For you)
Hřích moc, abych se za tebe modlil
Even when it’s great, I still walk away
I když je to skvělé, pořád odcházím
I couldn’t even change for you
Nemohl jsem pro tebe změnit
If you’re the air I need, I’m dying just to breathe
Pokud jste vzduch, který potřebuji, umírám jen proto, abych dýchal
I hope that you’re not dying too
Doufám, že také neumíráte
Tryna keep my faith
snažím se udržet mou víru
I sin too much to pray for you
Hřích moc, abych se za tebe modlil

Nothing compares to the emptiness we both share
Nic se nevyrovná prázdnotě, kterou oba sdílíme
Nobody cares like you do
Nikdo se nestará jako vy
You ask for my heart, but I didn’t know where to start
Ptáš se na mé srdce, ale nevěděl jsem, kde začít
But they don’t think of you like I do
Ale nemyslí na tebe tak jako já

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …