The Weeknd – Nothing Compares Versuri Traduse în Română


I been tryin’ hard to find the words to say (Find the words to say)
Am încercat din greu să găsesc cuvintele de spus
If we tried again, we’d make the same mistakes (Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)
Dacă am încerca din nou, am face aceleași greșeli

Asphyxiated, (Asphyxiated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Nu mă voi sufoca niciodată
Without my baby, ooh-oh, ooh-oh
Fără copilul meu
So I fill the void, I know you do the same (Ooh)
Așa că umplu golul, știu că faci la fel
Oh, ooh-ooh-ooh, oh, oh, oh
Oh, oh-oh-oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (Yeah)
Nimic nu se compară cu golul pe care îl împărtășim amândoi (da)
And nobody cares like you do (Oh yeah)
Și nimănui nu-i pasă ca tine (da)
You ask for my heart, but I didn’t know where to start (Oh, oh no)
Îmi ceri inima, dar nu știam de unde să încep
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah, woah)
Dar ei nu se gândesc la tine așa cum fac eu



I try my best to not get high again (Oh baby, I can’t get high again)
Încerc tot posibilul să nu ajung din nou la înălțimi superioare
But I’ve been stuck inside this place for days on end (La-da-da-da-da-da-da)
Dar am rămas în interiorul acestui loc zile întregi

Intoxicated, (Intoxicated) I’ll never make it (I’ll never make it)
Nu mă voi intoxica niciodată
Without my baby, oh, ooh-oh, ooh
Fără copilul meu
So I fill the void just like I’d do back then (Ooh)
Așa că umplu golul așa cum aș face atunci
Oh, ooh-ooh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Nothing compares to the emptiness we both share (No, no, no)
Nimic nu se compară cu golul pe care îl împărtășim amândoi
Nobody cares like you do (Like you do, ooh yeah)
Nimanui nu-i pasa ca tine (asa cum faci, da, da)
You ask for my heart, (Heart) but I didn’t know where to start (No, no, no, ooh, oh)
Îmi ceri inima, dar nu știam de unde să încep
But they don’t think of you like I do (Ooh, ooh, yeah, yeah)
Dar ei nu se gândesc la tine așa cum fac eu

I seen darker days, (Woah) tryna keep my faith (Oh)
Am văzut zile mai întunecate, încercând să-mi păstrez credința
I sin too much to pray for you (For you)
Păcat prea mult să mă rog pentru tine
Even when it’s great, I still walk away
Chiar și atunci când este grozav, tot mă îndepărtez
I couldn’t even change for you
Nici nu am putut schimba pentru tine
If you’re the air I need, I’m dying just to breathe
Dacă ești aerul de care am nevoie, mor doar să respir
I hope that you’re not dying too
Sper că nu mori și tu
Tryna keep my faith
încercând să-mi păstrez credința
I sin too much to pray for you
Păcat prea mult să mă rog pentru tine

Nothing compares to the emptiness we both share
Nimic nu se compară cu golul pe care îl împărtășim amândoi
Nobody cares like you do
Nimănui nu-i pasă ca tine
You ask for my heart, but I didn’t know where to start
Îmi ceri inima, dar nu știam de unde să încep
But they don’t think of you like I do
Dar ei nu se gândesc la tine așa cum fac eu

Close