The Weeknd – Red Eye Songtekst Vertaling Nederlands

Oh, oh
Oh Oh
Oh, oh, oh, oh
Oh Oh
Oh-oh
Oh Oh

This is a wake, my head on my pillow
Dit is wakker, mijn hoofd op mijn kussen
By the time you’re awake, baby, you’ll be my widow
Tegen de tijd dat je wakker bent, schat, ben je mijn weduwe
I taught you how to feel when you thought you never could
Ik heb je geleerd hoe je moet voelen wanneer je dacht dat je het nooit zou kunnen
And I taught you how to love, nobody ever would
En ik heb je geleerd lief te hebben, niemand ooit

But tonight I gotta go, somebody’s waitin’ home
Maar vanavond ga ik, iemand wacht thuis
So after this long day through, ours will be dead to you
Dus na deze lange dag zal de onze voor jou dood zijn

Goin’ back on the red eye, the red eye
Teruggaan op het rode oog, het rode oog
Oh, goin’ back on the red eye, the red eye
Oh, ga terug naar het rode oog, het rode oog
Ooh, I’m goin’ back on the red eye, the red eye
Ooh, ik ga terug naar het rode oog, het rode oog
Yeah, I’m goin’ back on the red eye, the red eye
ja, ik ga terug naar het rode oog, het rode oog

Girlfriend so runnin’ through trouble
Vriendin die zo door de problemen loopt
And I love her sayin’ the way you love
En ik hou van haar, zeggende zoals jij liefhebt
Soak it good, now and me to know
Geniet goed, nu en ik om te weten
In you, gotta love it too, darlin’ love it so
In jou, hou er ook van, schat hou ervan zo

But tonight I gotta go, somebody’s waitin’ home
Maar vanavond ga ik, iemand wacht thuis
So after this long day through, ours will be dead to you
Dus na deze lange dag zal de onze voor jou dood zijn

Goin’ back on the red eye, the red eye
Teruggaan op het rode oog, het rode oog
Oh, girl, I’m goin’ back on the red eye, the red eye
Oh, meid, ik ga terug naar het rode oog, het rode oog
I’m goin’ back on the red eye, the red eye
Ik ga terug naar het rode oog, het rode oog
Oh, girl, I’m goin’ back on the red eye, the red eye
Oh, meid, ik ga terug naar het rode oog, het rode oog

Where’s your love gone?
Waar is je liefde gebleven?
Didn’t know you were so in the love with her
Ik wist niet dat je zo verliefd op haar was
Felt lost in the world, woah
Voelde verloren in de wereld
Oh, yeah
Oh ja
The red eye, the red eye, mm
Het rode oog, het rode oog, mm
And I want you to know, my love
En ik wil dat je het weet, mijn liefste
I’ve been patient
Ik heb geduld gehad

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …