The Weeknd – Scared To Live Songtekst Vertaling Nederlands

When I saw the signs, I shoulda let you go (Yeah, yeah)
Toen ik de borden zag, had ik je moeten laten gaan (ja)
But I kept you beside me
Maar ik hield je naast me
And if I held you back, at least I held you close (Yeah)
En als ik je tegenhield, hield ik je tenminste dicht (ja)
Should have known you were lonely
Ik had moeten weten dat je eenzaam was

I know?things?will?never be the?same
Ik weet dat dingen nooit hetzelfde zullen zijn
Time we lost?will never be replaced
De tijd die we verloren? Zal nooit worden vervangen
I’m the reason you forgot to love
Ik ben de reden waarom je vergat lief te hebben

So don’t be scared to live again
Wees dus niet bang om weer te leven
Be scared to live again
Wees niet bang om weer te leven
No, don’t be scared to live again
Nee, wees niet bang om weer te leven
Be scared to live again
Wees niet bang om weer te leven

You always miss the chance to fall for someone else (Uh, uh)
Je mist altijd de kans om voor iemand anders te vallen
‘Cause your heart only knows me
omdat je hart alleen mij kent
They try to win your love, but there was nothing left (Uh)
Ze proberen je liefde te winnen, maar er bleef niets over
They just made you feel lonely (Hey)
Ze zorgden ervoor dat je je eenzaam voelde (hey)

I am not the man I used to be
Ik ben niet meer de man die ik was
Did some things I couldn’t let you see
Ik heb een aantal dingen gedaan die ik je niet kon laten zien
Refuse to be the one who taints your heart
Weiger degene te zijn die je hart bederft

So don’t be scared to live again
Wees dus niet bang om weer te leven
Be scared to live again
Wees niet bang om weer te leven
No, don’t be scared to live again
Nee, wees niet bang om weer te leven
Be scared to live again (Hey)
Wees niet bang om weer te leven (Hey)

I hope you know that, I hope you know that
Ik hoop dat je dat weet, ik hoop dat je dat weet
I’ve been praying that you find yourself
Ik heb gebeden dat je jezelf vindt
I hope you know that, I hope you know that
Ik hoop dat je dat weet, ik hoop dat je dat weet
We fell apart, right from the start
We vielen vanaf het begin uit elkaar

I should have made you my only
Ik had je mijn enige moeten maken
When it’s said and done
Als het gezegd en gedaan is

So don’t be scared to live again
Wees dus niet bang om weer te leven
Be scared to live again
Wees niet bang om weer te leven
I said don’t be scared to live again
Ik zei: wees niet bang om weer te leven
Be scared to live again (Oh)
Wees niet bang om weer te leven

I hope you know that, I hope you know that
Ik hoop dat je dat weet, ik hoop dat je dat weet
I’ve been praying that you find yourself
Ik heb gebeden dat je jezelf vindt
I hope you know that, I hope you know that
Ik hoop dat je dat weet, ik hoop dat je dat weet
We fell apart, right from the start
We vielen vanaf het begin uit elkaar

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …